Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Fransa İlişkileri
Çelebi Mehmed
Hoca Sadeddin Efendi
Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz
Osmanlı Kara Ordusu
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
XVIII. Yüzyılda Hindistan'daki İslâm Devletleri ile İlişkiler
Hamid oğulları
Hadım Sinan Paşa
XV. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Sikkeleri - Paraları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Taştir

Taştir, tahmisin başka bir biçimidir.Tahmiste gazelin her beytinin üstüne eklenen üç dize, taştirde beytlerin arasına konur. Taştirde de eklenen dizelerin gazelin ölçü ve uyağıyla uyuştuğu gibi beytin anlamıyla da kaynaşması gerekir. Taştire dizelerin iki yana ayrılmasından dolayı tahmis-i mutarraf ya da kısaca mutarraf da denir. Uyak düzeni şöyledir (Eklenen dizeler siyah harflerle gösterilmiştir) :
a a a a a — b b b b a — c c c c a — d d d d a — e e e e a ...

Tahmiste olduğu gibi, şair bir yerini getirerek son bentte mahlasını kullanır. Nedim, Nedim-i Kadim'in :

Derdin nedir gönül sana bir halet olmasın
Sad el-hazer ki sevdiğin ol âfet olmasın

matla'lı gazeline yazdığı taştirde mahlasını çok zarif bir biçimde söyler:

"Şâyed eser ede nefes-i âteşini hayf"
Olmaz enindi âşıka zîrâ meta' vü keyf
Hem-mahlasıım ki nazm ile etmişti sell-i seyf
Bu mısra'ı benimçün okurmuş şitâ vü sayf
"Söylen Nedîm-i zâr ile germ-ülfet olmasın"

Kimi zaman taştir yazılırken, gazel beyitlerinin arasına 2 dize eklenir. Buna terbi’ de denir.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz