Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
II. ABDÜLHAMID VE JAPONLAR
Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti
XV ve XVI. ASIRLARDA OSMANLILARDA ILMI HAYAT
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Deliler
Anadolu Beylikleri Saruhanoğulları Beyliği
Kütahya Şengül Camii
GAVURU TİTRETEN MEKTUP
Gürcü Mehmet Paşa
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Taştir

Taştir, tahmisin başka bir biçimidir.Tahmiste gazelin her beytinin üstüne eklenen üç dize, taştirde beytlerin arasına konur. Taştirde de eklenen dizelerin gazelin ölçü ve uyağıyla uyuştuğu gibi beytin anlamıyla da kaynaşması gerekir. Taştire dizelerin iki yana ayrılmasından dolayı tahmis-i mutarraf ya da kısaca mutarraf da denir. Uyak düzeni şöyledir (Eklenen dizeler siyah harflerle gösterilmiştir) :
a a a a a — b b b b a — c c c c a — d d d d a — e e e e a ...

Tahmiste olduğu gibi, şair bir yerini getirerek son bentte mahlasını kullanır. Nedim, Nedim-i Kadim'in :

Derdin nedir gönül sana bir halet olmasın
Sad el-hazer ki sevdiğin ol âfet olmasın

matla'lı gazeline yazdığı taştirde mahlasını çok zarif bir biçimde söyler:

"Şâyed eser ede nefes-i âteşini hayf"
Olmaz enindi âşıka zîrâ meta' vü keyf
Hem-mahlasıım ki nazm ile etmişti sell-i seyf
Bu mısra'ı benimçün okurmuş şitâ vü sayf
"Söylen Nedîm-i zâr ile germ-ülfet olmasın"

Kimi zaman taştir yazılırken, gazel beyitlerinin arasına 2 dize eklenir. Buna terbi’ de denir.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz