Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Divan Üyeleri
Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)/ Ali ŞAHİN
Şeyh Hamdullah ve Mektebi
arşivcilik
OSMANLININ EŞŞİZ ADALETİ
Milli kimlik korunmalıdır!..
Osmanlı, Kudüs'ü neden kaybetti?
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Kervansaraylar
II. Mustafa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tarhuncu Bütçesi

Bu on yedinci asır ortalarında iç ve dış vaziyet dolayısıyla devletin geliri, giderinden çok noksan olduğundan bazı şartlarla vezir-i âzamlığı kabul etmiş olan Tarhuncu Ahmet Paşa 1063 H.'te devletin malî vaziyetini öğrenmek üzere 1053H.-1643M.de Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın son senesinde dengelenmiş olan gelir ve giderden neden dolayı giderin arttığını anlamak için bu yıllara ait on senelik defterleri tetkik ettirdi. Altı bin yük olan masraf, 1643'te beş bin beşyüz yüke indirilmiş olup 1060 H.-1650 M.'de bazı vergiler ibdasıyla varidat 5329 yük ve masraf ise 6872 yükü bulmuştu.

Sadrâzam Tarhuncu Ahmet Paşa 1063H.-1654M.de giderin gelirden bin altı yüz yük akçe ziyade olduğunu meydana koyarak bütçeyi dengeli yapmak için masrafları kısmaya başlayınca bu hal zavallıya çok düşman kazandırıp katline sebep olmuştur

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz