Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kanuni ve Sinan İstanbul’u susuzluktan nasıl kurtarmıştı?
Osmanlı Padişahları
Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri
Anadolu Beylikleri Sahibata Oğulları Beyliği
Avrupa Türkleri Neden Sevmez...
Mehmed Ataullah Efendi
Avrupa Siyaseti
Kim deli Sultan İbrahim mi
Osmanlı'yı da yıkan komünist kale
Tarhuncu Bütçesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tarihi Fıkralar 2

Sayfadaki Başlıklar


Kırım Savaşında Ölüler
Yemin Edeceğim
Bizimkileri Dövüyorlar
Katırın Tekmesi
Ne Diye Bindin!
Aç Kalanlar
Nişan'ın Ağırlığı

Kırım Savaşında Ölüler

Kırım Savaşı’nda o kadar çok kayıplar verilmiş ki doktor, fazla incelemeye vakit bulamazmış; sıhhiyeler arkasında, savaş alanını gezer, yerlerde yatanlara ayağıyla dokunurmuş. Kımıldayan olursa:

-Sedye! Diye bağırır; hareket hissedilmezse de:

-Denize! Dermiş. Böylece “sedye” dedikleri tedaviye, “denize” dedikleri mavi sulara gömülmeye gidermiş. Bir seferinde, yine dokunmuş:

-Denize! Emrini vermiş.

O geçip gidince sıhhiyeler işaret edileni yakalamışlar. Denize doğru götürürlerken adamcağız gözlerini açmış:

- Ne oluyoruz? Nereye götürüyorsunuz?

- Denize atmaya

- Niçin?

- Sen ölüsün.

- Suphanallah… Ben nasıl ölü olurum?

Sıhhiyeler kızıp, sert söylenmişler:

- Ölüsün dedik ya… Çok konuşma… Sen tohturdan eyi mi bilicen!..


Yemin Edeceğim

Koca Ragıp Paşa sadrazam iken bir gün ahbaplarına hitaben “Rüşvet almadığınıza yemin edebilir misiniz?” dedikten sonra, oradakiler yemini billah ederek rüşvet almadıklarını söylerler. Mecliste meşhur Haşmet de vardı ve bir köşeye çekilmiş sessizce duruyordu. Ragıp Paşa, “Haşmet, Rumeli de hayli mansıplarda bulundun. Sessizce durup yemin edemediğine bakılırsa bir hayli rüşvet almışa benzersin” deyince, Haşmet “ Sultanım, Müslümanlarda, yalan yere yemin edenler çatlar diye bir itikat vardır. Şimdi ben efendilere bakıyorum. Eğer çatlamazlarsa ben de yemin edeceğim” demiş.


Bizimkileri Dövüyorlar

İki dul evlenmişler. Fakat kadının ilk kocasından, adamın da ilk karısından çocukları varmış. Bu evlenmeden de bir hayli çocukları olmuş. Bir gün eski çocuklar yeni kardeşlerinin başına üşüşüp dövmeye başlamışlar. Adam başa çıkamamış ve mutfaktaki hanımını şöylece yardıma çağırmış:

- Koş karı, seninkilerle benimkiler bir oldular, bizimkileri pataklıyorlar.


Katırın Tekmesi

Bir memlekette ileri gelenlerden birinin mahkemeye bir işi düşer. Kadı rüşvet olarak adamın malik olduğu katırı ister. Fakat adamcağız vermediğinden kadı da işi görmez. Aradan zaman geçer. Öteki ne eder eder, kadıyı azlettirir. Bir gün konuşurlarken kadı şöyle der:

- Bu bir tekmedir ama, kimin tekmesi hala anlayamadım.

Öteki açığa vurur:

- Kimin olacak a efendi hazretleri, der, bizim katırın.


Ne Diye Bindin!

Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy'e geçerken yanına biri yaklaşıp:
- Üstat diye sormuş. "Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik."
Necip Fazıl, okuduğu kitaptan başını kaldırmadan, "Ne diye vapura bindin ki!" cevabını vermiş. "Yüzerek geçsene karşıya!"


Aç Kalanlar

Ahmet Vefik Paşa Paris sefiri iken, tebeadan müracaat edenlere sefarette iyi muamele olunmadığını Babıali'ye söylemişler. Babıali'nin bu hususta kendisine yazdığı muhtırayı müşarünileyh şöyle cevap vermiş:

"Jurnalcılardan aç kalanlar bizim sefarete hücum ediyor. Sefaret imaret olmadığından kendilerine yüz verilmek mümkün olamıyorsa kabahat benim değildir."


Nişan'ın Ağırlığı

Eski hariciye mektupçularından Saffet Paşazade Refet Bey bir sefirliğe tayinin pek arzu ettiği halde mümkün olmamış. Her devletin birinci rütbe nişanını haiz olan mumaileyh bu söz açıldıkça şöyle dermiş:

"Göğsümdeki nişanların ağırlığı beni yerimden kımıldatamıyor. Yoksa sefir olurdum."


Tarihi Fıkralar 1


Gönderen: okyanus


Kaynak: Yeniçağ Gazetesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz