Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlıların Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
KURULUS DÖNEMI-1
Ermeni soykırımı iftiracıları
Tayyar Mehmet Paşa
Eskişehir Çalıklarını arıyorum
Osmanlı İle İlgili Haberler
Eğri Seferi Ve Haçova Meydan Savaşı
Ahmet Cevdet Paşa
Ak Mahmud Efendizâde Esseyyid Mehmed Zeynel Âbidin Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tarihte Ocak Ayı Olayları

* 5 Ocak 1922’de Adana şehrimiz Fransız kuvvetlerinin işgalinden kurtulmuştu. I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Türklerin topraklarının en önemli kısımları, yabancı devletler arasında yağma edilircesine bölüşülmüş bulunuyordu. Sevr Anlaşması gereğince, içinde Seyhan ilimiz de bulunan Güneydoğu Anadolu’da geniş bir toprak parçası da, ta Maraş’a kadar Fransa’ya verilmişti. Milli mücadelenin kahramanca devamı ve büyük zaferimiz, yurttan bütün yabancı kuvvetleri çıkarmamızla neticelenmiştir.


* 5 Ocak 1922’de Mersin şehrimiz Fransız kuvvetlerinin istilasından kurtulmuştur. Diğer Anadolu şehrimiz gibi 4 yıl kadar yabancı işgali altında kalan bu güzel yurt parçası, Ankara Antlaşmasının neticesinde tekrar gerçek sahipleri olan biz Türklerin eline geçmiştir. Mersin şehrimiz, Çukurova gibi pek münbit ve zengin bir yurt parçasının kenarında, tabiat kaynakları pek zengin bir yurt köşemizdir ve büyük bir hinterlandın Akdeniz’e açılan kapısıdır.


* 7 Ocak 1858’de Tanzimat’ın kurucusu ve Türkiye’deki yenileşme hareketlerinin büyük temsilcisi Sadrazam Reşit Paşa ölmüştü.


* 10 Ocak 1921’de Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir dönüm noktası olan ve ilk zaferini teşkil eden I. İnönü Savaşı kazanılmıştı. Gerek TBMM’de ve gerekse bütün Türkiye’de çok yüksek bir moral gücü kazandıran bu zaferimiz aynı zamanda yeni kurulan Türk ordusuna olduğu gibi Türk milletinin güven duygusunun da yükselmesine sebep oldu.


* 12 Ocak 1913’te Ebüzziya Tevfik Bey ölmüştü. Şinasi, Kemal devrine mensup edebiyatçılarımızdan ve gazetecilerimizdendir. Kurduğu matbaada bastırmış olduğu güzel eserlerle de pek meşhurdur. Matbaacılık tarihimizde yeri önemlidir. İlk resimli kitap ve gazeteler onun himmeti sayesinde meydana gelmiştir. 1908’den sonra, Şinasi’nin gazetesi olan “Tasviri Efkat”ı da yeniden çıkarmıştır.


* 14 Ocak 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir’de ölmüştü. Türk inkılâp tarihinde böyle büyük bir adamı yetiştirip, Türk milletine hediye etmekle bu Türk anasının adı daima hayırla yâd edilecektir. Atatürk, babasını pek küçük yaşta kaybetmiştir. Onun yetişmesinde Zübeyde Hanım’ın maddi ve manevi rolü çok büyük olmuştur.


* 17 Ocak 1875’te Türkiye’nin ilk metrosu olan ve Galata’yı Beyoğlu’na bağlayan tünel işletmeye açılmıştır.


* 18 Ocak 1919’da Versay’da, I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Almanya ve müttefikleriyle sulh şartlarını dikte ettiren meşhur antlaşma imzalanmıştır. Galip sıfatıyla anlaşmaya imza koyan devletler arasında Fransa, ABD, Britanya İmparatorluğu, İtalya ve Japonya olmak üzere 25 kadar devlet vardı. Mağluplar için çok ağır şartları kapsayan bu antlaşmanın hükümleri uzun bir müddet yaşamış ve sonra Türkiye başta olmak üzere mağlupların yeniden silaha sarılması ile sona ermiştir.


* 22 Ocak 1919’da Müşir Gazi Ahmet Paşa ölmüştür. 1877 Osmanlı-Rus savaşında büyük yararlar gösteren bu kahraman Türk evladı Bursalıdır. Doğu cephesinde üç misli bir düşman kuvveti ile karşı karşıya çarpışmış olan Türk kuvvetlerinin sevk ve idaresinde kendinden bekleneni fazlasıyla yapmıştır. 23 yıl Mısır komiserliğini fevkalade yapmıştır. II. Meşrutiyetten sonra 1912’de de sadrazamlıkta bulunmuştur.


* 29 Ocak 1923’te Türk ordularının muzaffer Başkumandanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal, İzmir’de Latife (Uşaklıgil) ile evlenmiştir.


Gönderen: okyanus


Kaynak: Yeniçağ Gazetesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz