Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Rusçuklu Şerif Hasan Paşa
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgi
Kadılık - Kazaskerlik - Müftülük
XVIII. Yüzyılda Dubrovnik (Raguza) Cumhuriyeti-Osmanlı İlişkileri
Ermeni soykırımı iftiracıları
Deneme Tahtası
Tımarlı sipahi teşkilâtının genişlemesi
Koca Ragıp Paşa
Terkîb-i bend ve Tercî '-i Bend
hilafetin sayesinde kuruldu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tayyar Mehmet Paşa

Nasuh Paşa kethüdalığından yetişerek Bağdat kuşatmasında şehit düşen (1035 H. - 1625 M.) Mustafa Paşa'nın oğlu olup sancak beyliklerinde bulunmuş ve sonra Diyarbakır beylerbeyi olmuştur. Tayyar Paşa, Abaza isyanı sırasında onunla beraber olmuş gibi görünerek Abaza'nın Kayseri harbinde mağlûp olmasını temin etmek suretiyle hükümete karşı sadakatini göstermiştir. IV. Murat'ın Bağdad seferi esnasında Diyarbakır beylerbeyi bulunan Tayyar Mehmet Paşa, Musul taraflarında muhafaza hizmetinde iken Bayram Paşa'nın vefatı üzerine pâdişah'm mutemedi olup Kaptân-ı derya Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın aleyhtarı olan ruznamçacı İbrahim Efendi'nin tavsiyesiyle orduya davet olunarak sadrâzam tâyin edilmiştir. (1045 Rebiulâhir ve 1683 Ağustos).

Bağdat muhasarasının son günlerinde fethin gecikmesi üzerine IV. Murat'ın şiddetli bir emrini alan Tayyar Paşa cephedeki kulelere karşı yaptığı hücum esnasında bir kurşunla vurularak babası gibi muhasarada o da şehit düşmüştür (19 Şaban ve 1638 Aralık 26) Kabri İmam-ı âzam türbesi hatiresinde babasının yanındadır; 4.5 ay kadar sadrâzamlık etmiştir. Tedbirli, temkinli, cesur ve değerli bir kumandan olan Tayyar Mehmet Paşa'nın vefatı Sultan Murat'ı çok etkilemiş ve:
-"Ah Tayyar Bağdad kalesi gibi yüz kale değerdin, Allah taksiratını af, cennette ruhunu nura gark eyliye" sözleriyle hakkında hayır dua etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz