Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Selçuklu Devleti
Bayezid Paşa ve Ailesi
İznik Hacı Özbek Camii
XVIII. Asırda Garp Ocakları
Van Ermeni Ayaklanmasının İç Yüzü
Muhsinzâde Mehmet Paşa
XVIII. Yüzyılda Türkistan ve Kazak Hanları ile İlişkiler
tarihimiz çok kıymetli
I. Murat Hüdavendigar
Osmanlılarda Ziynet Altınları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Terbi '

Terbi’in sözlük anlamı “dörtleme, dörtlü duruma getirme”dir. Bir gazelin beyitlerinin üstüne, başka bir şair tarafından, aynı ölçü ve uyakta ikişer dize eklenerek yazılan ‘murabba’ da denir. Gazelde matla'dan sonraki beyitlerin birinci dizeleri serbest olduğundan terbi', o dizenin uyağına göre yapılır. Uyak düzeni şöyle olur (Eklenen iki dize siyah harflerle gösterilmiştir) :
a a a a — b b b a — c c c a — d d d a — e e e a ...

Eklenen bu iki dizeye zamîme denir. Bu zamîmenin, eklendiği beyitle anlam bakımından kaynaşması gerekir. Az kullanılmış bir biçimdir.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz