Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Rüstem Paşa
TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN KÜÇÜK OLAYLAR
Anadolu İsyanları - Celâlîler
Çandarlı Vezir Ailesi
Birun Hazinesi
XVI. Yüzyıl Sonları ile XVII. Yüzyılda Osmanlı Denizciliği
Musikî Âletleri
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
Abdülhamit'in Marangozluğu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tersane Halkı

Osmanlılarda kadırgalarda hizmet eden gemi kaptanı veya reisleriyle azab, dümenci, yelkenci, kumbaracı, kalafatçı, dülger, topçu ve vardiyan denilen donanma çavuşlarına Tersane halkı denilirdi.

Tersane halkından başka muharebe zamanında gemilere yeniçeri ve topçu ile terseneye bağlı olan bey sancaklarının tımarlı sahipleri de donanmaya girerlerdi. Bunlardan başka kapıkulu süvarisinden ulûfeciler ile garipler yani dört bölükten de donanmaya muharip efrad alınırdı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz