Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İngiltere
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Zaviyeler
Milli Tarihimizde Ağustos Ayı Olayları
Tarihte Şubat Ayı Olayları
Bülbül Nasıl Yazıldı?
Osmanlı Dönemi'nden Kalma Kütahya İli Camileri Türbeleri Medreseleri Tekkeleri
İlk Eserler
İlim, Sanat ve Fikir Hareketleri
İlk Devir Osmanlı Camileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tersane Ricali

Kaptan paşa veya kaptân-ı derya umum donanma kumandanı olup bundan başka gemilerin tamamen teçhizi ile tersanenin bütün varidat ve masarifatıyla satın alma işlerinden mesul olan tersane emini vardı. Deniz ümerasından olan tersane kethüdası kalyonların taammümüne kadar visamiral (tüm amiral) mevkiinde idi. Kaptan paşadan sonra tersanenin en büyük âmiri bu idi. Bunlardan başka tersane ağası, liman reisi, tersane muhasebecisi vesaire geliyordu. Donanma ümerası denilen sancak beyleri, kaptan paşa eyâletine bağlı derya beyleri olup kalyon devrinde bu tarz değişmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz