Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi
Sultan Murat/\'ın Son Senelerindeki Hazine
Malatyalı Süleyman Paşa
Enflasyonda Osmanlı, cumhuriyet farkı
Tezhip Sanatı
Hanlar ve Kervansaraylar
Abdürrahim Efendi
Müzik Eğitim Kurumları
Hersek Dükalığı
Hayatizâde Mehmed Emin Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tevhid ve Münacât

Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid, Tanrı'ya karşı yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere de münacât denir. Tevhid ve münacât kutsal bir konu olduğundan divanların en başında yer alır. Tevhid ve münacâtlar genellikle kaside biçimiyle yazılır. Bu konular için öteki nazım biçimleri de kullanılmıştır.

Divan edebiyatında en tanınmış tevhid Nabî'nindir.

Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz