Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Birinci Cihan Harbi Niçin Çıkarıldı
Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı
I. Mustafa
İshak Paşa
Fatih Sultan
Eflak Voyvodalığı
Osmanlı Kıyafetleri ve Fenerci Mehmet Kıyafetnamesi
Oruç ve Hızır Reisler
Cezayirli Gazi Hasan Paşa
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısı ile XVII. Yüzyılda Müzehhiplik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tevhid ve Münacât

Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid, Tanrı'ya karşı yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere de münacât denir. Tevhid ve münacât kutsal bir konu olduğundan divanların en başında yer alır. Tevhid ve münacâtlar genellikle kaside biçimiyle yazılır. Bu konular için öteki nazım biçimleri de kullanılmıştır.

Divan edebiyatında en tanınmış tevhid Nabî'nindir.

Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz