Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kara Ahmet Paşa
Yavuz Sultan Selim
Hanefi Efendi
Fatih Sultan Mehmet Döneminde İstanbul'da Kültürel ve Sosyal Müesseseleler
yavuz sultan selim
1444 Tarihine Kadar Osmanlı - Raguza Cumhuriyeti İlişkileri
Halk Edebiyatı için Kaynakça
Tamaşvarlı Gazi Âşık Hasan
Tezkireli - tezkiresiz tımarlar
Esnaf Şehri İstanbul

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tezkireli - tezkiresiz tımarlar

Sonradan kurulan bir usûlle kılıç tımar tevcîhatı iki suretle olurdu: Biri tezkireli diğeri tezkiresiz; Fatih Sultan Mehmed'in kanunnâmesinde görüldüğü üzere 5999 akçeye kadar olan bir tımarı, vezir-i âzam pâdişâha arzetmeden verebilirdi; padişahın mutlak vekili olan vezir-i azamdan başkasına bu selâhiyet verilmemişti. Beylerbeylerinin kanun üzere arz edecekleri tımar itiraz edilmeden kabul olunurdu; 935 H. 1529 M.'de ise beylerbelerinin hükümet merkezine sormadan yalnız tımar tevcih etmeleri kanun oldu; yani beylerbeyleri eyaletlerin derece ve ehemmiyetlerine göre 6000, 5000, 3000 akçeden birer akçe eksik olarak yani 5999, 4999, 2999 akçeye kadar olan kılıç tımarlar tevcih eylerlerdi; bunların kendi beratlarıyla verdikleri kılıç tımarlara tezkiresiz denilip fazlası için beratı divandan alınmak üzere tezkire verirlerdi. Bundan dolayı Beylerbeyinin kendi verdiği kılıç tımara tezkiresiz ve beratı divandan alınmak üzere tezkire verdiği hisse tmara da tezkireli tımar denilmiştir. 6000, 5000, 3000 akçelik tımarlar ise tezkireli tımar addedilip bunların tevcihi hükümete aitti. Beylerbeylerinin verdikleri tımar kendi isimlerini havi olarak verilip sonra tımar sahibi bunu merkezden değiştirerek pâdişâh tuğrasını havi beratını alırdı. Tımar işinin önemi, boşlukların kapatılması, berat almak için İstanbul'a gelip gidilmesi pek uzun olacağından dolayı beylerbeylerine yukarıda belirttiğimiz miktarda tımar tevcihi yetkisi verilmişti.

Bir tımar boş olunca tımar sahibinin yetişkin veya yetişkin olmayan oğlu hükümete müracaat ederek babasının tımarının kendisine tevcihini ister ve hükümet de ihtidadan olmak üzere o tımarın kılıç hakkı olarak bir kısmını o çocuğa verip kalanını dağıtırdı; yeni tımar sahibi yetişkin ise bizzat sefere gider, değilse kendi yerine cebeli denilen bir bedel gönderirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz