Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hoca Sadeddin Efendi
Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti
Raguza Cumhuriyeti
Faruk Nafiz Çamlıbel
Seyranî
OSMANLINININ SİMGESİ FETİH MARŞI
Bilecik Orhan Gazi Camii
Ali Mümtaz Arolat
Ocağın küçük zabitleri
Osmanlı - Macar İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tokatlı Âşık Nuri

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Doğum yılı kimi yerde 1825, kimi yerde de 1820’dir. Ölüm yılı da tam olarak belli değildir. Tokat'ta doğmuş, Samsun'da ölmüştür. Mezarı Samsun'da Şeyh Kutbeddin Türbesi yakınlarındadır. Güçlüklerle geçen bir yaşamı vardır. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yok. Yaklaşık 1844 yılında Erzurumlu Emrah Tokat'a uğramış, Tokatlı Nuri'yle karşılaşmış, Tokatlı Nuri de Emrah'a bağlanarak ona çırak olmuştur. Bundan sonra da usta-çırak dolaşmaya başlarlar. Tokatlı Nuri çıraklıktan ustalığa yükselince, yanında yeni çıraklarda yetiştirmiştir.

Tokatlı Nuri'de belirgin bir şekilde Erzurumlu Emrah'ın etkileri görülür. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiir denemelerinde başarılı olamamışsa da, geleneksel halk şiiri doğrultusunda içten şiirleriyle dikkati çekiyor.

Şiirleri

Ara yeri karlı dağlar alıp da

Ara yeri karlı dağlar alıp da
Gayri dost iline varıp gelinmez
Yahşi hüner ister râh-ı talepte
Beyhude lâf menzil alınmaz

Geçti bu âlemin devri bozuldu
Bezm-i gülistanın gülleri soldu
Çay taşları yakut bahasın buldu
Gevherler ummana düştü bulunmaz

Nurî bu sözlerin gel eyle tekmil
Eyle suretini siyrete tebdil
Bu meşhur kelâmdır âlemde ey dil
Sağ iken kimsenin kadri bilinmez


Ey dil iflah olmam ben bu yaradan

Ey dil iflah olmam ben bu yaradan
Hasretle dağlandım aşk ateşine
Genç ömrümde verdi bana Yaradan
Bir dahi vermesin kullar başına

Müşkil olurimiş düşmek bu derde
Günden güne artar yara ciğerde
Ağlayı ağlayı gurbet ellerde
Kan karıştı gözlerimin yaşına

Varlığım mahvetti dilde şadımı
İstedim vermedi Hak muradımı
Kâm almadı deyü Nuri adımı
Böyle yazın mezarımın taşını


İnkisar eylemem yazık serine

İnkisar eylemem yazık serine
Yatak içre can veresin vay sebep
Ağzından burnundan hicran yerine
Parça parça kan veresin vay sebep

Yata yata her bir yanın çürüsün
Zebaniler etrafını bürüsün
Damarın çekilsin kanın kurusun
Hastalara şan veresin vay sebep

Ne düşmüşsün bu Nuri’nin kastine
Yakan geçsin zebaniler destine
Dokuz ay yatasın bir yan üstüne
On bir ay da can veresin vay sebep

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz