Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hacı Şehla Ahmet Paşa
Topkapı Sarayı 'nın İnşası
Molla Abdülkerim
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
Menteşzâde Abdurrahim Efendi
OSMANLI ORDUSUNUN BİTİREMEDİĞİ BİR TENCERE PİLAV
Kaside
Anadolu Beylikleri
Osmanlı Sarayları
Kütahya Kurşunlu Cami

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Top Arabacıları Ocağı

Osmanlıların ilk defa kullandıkları toplar deve, katır ve beygirlerle naklolunacak kadar küçük ve hafifti; aynı zamanda sarp yerlere top malzemesi naklolunularak toplar oralarda dökülürdü; XV. yüzyıl ortalarından sonra topçulukta ehemmiyetli surette yenilik yapan Osmanlılar, büyük toplar dökerek bunları top arabaları ile sevkettikleri için ayrıca bir de top arabacıları ocağı kurulmuştur. Burada yetişenler de XVI. yüzyılda acemi ocağından alınırdı. Arabacı ocağı çak sayıda ortalara ayrılmış olup en büyük zabiti arabacı başı idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz