Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
BEKLENEN OSMANLI NASIL GELECEK?
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Minkarizâde Yahya Efendi
Kemal Reis ve Türk Denizciliğinin Gelişmesi
Şeyhi
XVIII. Yüzyılda Türkistan ve Kazak Hanları ile İlişkiler
Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi
Mısır'da Bulutkapan Ali Bey İsyanı
Başlangıcından Bugüne Türk Öykü Kitapları Zamandizini 1 (1867- 1929)/ Ali ŞAHİN
Şeyh Bedreddin Mahmud

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Topçu kışlası ve imalâthanesi

Osmanlılar XIV. yüzyıl sonlarına doğru ordularında top kullanmışlardır.

Topçuluk bilhassa Fatih Sultan Mehmed zamanında geliştirilmiştir; İstanbul'un Galata tarafındaki Tophane mevkii, kapıkulu topçuları için yaptırılmıştı. Topa lâzım olan demir, Rumeli ve Anadolu'daki madenlerden tedarik ediliyor ve gülleler muhtelif büyüklükte ve muhtelif toplara göre maden çıkan yerlerde döktürülüyordu. Taş gülle atan toplar da vardı.

Kapıkulu ocaklarından olan topçu ocağı efradı acemi ocağından alınmakta idi ve bu alınan acemilere cebeci ocağında olduğu gibi şakird yani çırak denilirdi.

Tophanede Kılıç Ali Paşa Camiinin karşısında bulunan tophane, Fatih Sultan Mehmed ile oğlu II. Bayezid zamanında yaptırılmış ise de Kanunî Sultan Süleyman zamanında geliştirilmiştir; top dökümhanesi Cihangir tepesinin altında olup etrafı duvarla çevrilmişti ; top dökümhanesinden başka yine burada bir de topçu kışlası vardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz