Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunun Durumu
Mekke ve Medine Hayrına Kurulan Osmanlı Vakıfları
İkinci Bayezid
Murat Hüdavendigar
Gazel
Padişahların Saltanat ve Yaşları
Eyâlet Merkezi
Yeniçerilerin maaşları
Padişahların Vezirleri
Hadım Hasan Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Topçu kışlası ve imalâthanesi

Osmanlılar XIV. yüzyıl sonlarına doğru ordularında top kullanmışlardır.

Topçuluk bilhassa Fatih Sultan Mehmed zamanında geliştirilmiştir; İstanbul'un Galata tarafındaki Tophane mevkii, kapıkulu topçuları için yaptırılmıştı. Topa lâzım olan demir, Rumeli ve Anadolu'daki madenlerden tedarik ediliyor ve gülleler muhtelif büyüklükte ve muhtelif toplara göre maden çıkan yerlerde döktürülüyordu. Taş gülle atan toplar da vardı.

Kapıkulu ocaklarından olan topçu ocağı efradı acemi ocağından alınmakta idi ve bu alınan acemilere cebeci ocağında olduğu gibi şakird yani çırak denilirdi.

Tophanede Kılıç Ali Paşa Camiinin karşısında bulunan tophane, Fatih Sultan Mehmed ile oğlu II. Bayezid zamanında yaptırılmış ise de Kanunî Sultan Süleyman zamanında geliştirilmiştir; top dökümhanesi Cihangir tepesinin altında olup etrafı duvarla çevrilmişti ; top dökümhanesinden başka yine burada bir de topçu kışlası vardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz