Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sultân I. Murâd
Vefatının 543. yılında Akşemseddin olabilmek
Faik Âli Ozansoy
Paşmakçızâde Abdullah Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri
Manisa Hatuniye Camii
Sultan İbrahim'in Hükümdarlığı
Osmanlılar ve Arnavutluk
Osmanlı Tersaneleri
Şeyh Ramazan Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Topçu ocağının ağa ve zabitleri ile mevcudu

Topçu ocağının en büyük zabiti topçu başı olup bundan sonra kethüda ve dökücü başı gelirdi.

XVI. yüzyılın ilk yarısında topçu ocağı mevcudu 1204 kadar olup aynı asır ortalarında bu miktar iki bini bulmuştu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz