Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yıldırım Bâyezid
Dolmabahçe Sarayı
XVIII. Yüzyılda Türkistan ve Kazak Hanları ile İlişkiler
Muhsinzâde Abdullah Paşa
Osmanlıyı doğru anlamak kolay değil
XVII. Yüzyıldaki Tasavvuf Akımları
Coğrafya
Anadolu Beyliklerinde Mimari
Sinaneddin Yusuf Paşa
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bazı Kütüphanelerde Bulunan İslam El Yazma Eserleri ve Michigan Üniversitesi II. Abdülhamid Koleksiyonu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Topal Recep Paşa

Boşnak'tır. Bostancı ocağından yetişmiş, Bostancıbaşı olmuş nikris illetine yakalanması sebebiyle bir aralık emekli edilmiş ise de sonradan tekrar hizmete girip vezir olarak Rusların eline geçmiş olan Azak kalesinin geri alınması için serdar tayin edilmiş ve daha sonra kaptan Paşa olmuştur.

1035 Şevval ve 1626 Temmuz'da Ocaklıyı tahrik ederek sadaret kaymakamı Gürcü Mehmet Paşa'nın katli üzerine sadaret kaymakamı olan Topal Recep Paşa 1041 H.-1632 M. de vezir-i âzam Hafız Ahmet Paşa'nın ölümüne sebep olduktan sonra kendisi vezir-i âzamlığa getirilmiş ve yaptığı fenalıkların cezasını görerek 3 ay sonra ilk fırsatta Sultan Murat tarafından îdam edilmiştir. (1041 Şevval 27). Hadikatü'l-cevami'de Doğancılar yakınındaki cami haziresinde medfun olduğu yazılıdır. Esmarü't-tevarih cesedinin denize atıldığını yazıyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz