Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Konya Meram Mescidi
Uzun Harp Senelerindeki Malî Durum
Fatih S. Mehmet'in mezarı açıldı mı?
Kütahya Ahiarslan Sultanbağı - Çatalçeşme Mescidi
XVI. ve XVII. Yüzyılda Çinicilik
Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri
I. Murat
Yeniçerilerin diğer hizmetleri
Divan Şiiri Nazım Şekli
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Trablusgarp Ocağı

928 H.-1522 M.'de Rodos adasının zabtı üzerine Sen Jan şövalyeleri buradan çıkarak Trablusgarb'a yerleşmişler ve 958 H.-1551 M. de Kaptan-ı derya Sinan Paşa ile Turgut Reis taraflarından burasının zabtına kadar orada kalmışlardır.

Trablusgarp alındıktan sonra eyâlet olarak Turgut Paşa'ya verilip onun Malta muhasarasında şehid düşmesi üzerine bir aralık Cezayir'e bağlı olarak idare edilmiş, fakat Kılıç Ali Paşa ile kaptan-ı derya Venedikli Hasan Paşa'nın Cezayir beylerbeyindeki kudretleri hükümeti korkuttuğundan Cezayir ile Trablusgarb ayrı ayrı beylerbeylik yapılmış ve aynı zamanda bu beylerbeyinin bir kaç senede bir değişitirilmesi kararı verilmiştir. Trablusgarp'ta Yeniçeri ve Beylerbeylerinin fenalığı arttığından bunlardan bıkan halk 996 H.-1588 de mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan Yahya isminde birisinin başına toplanarak yeniçerileri kaleye kapatmışlardır, isyanın genişlemesi sebebiyle Beylerbeyi Ahmed Paşa maktul düşmüştür.

988 H.-1580 M. tarihine kadar Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyâletlerinin bir mal defterdarı olup Cezayir'in uzaklığı dolayısıyla bu tarihte oraya ayrı bir defterdar tayin olunmuştur. Cezayir, Tunus ve Trablusgarp yıllıklı (salyaneli) eyâletlerden oldukları için her beylerbeylik masrafları çıktıktan sonra devlet hazinesine yirmi beş bin filori yani altın gönderirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz