Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
KANUN-İ ESASİ
Kara Halilzâde Mehmed Said Efendi
Osmanlı Tiyatrosu
I. Mehmed Çelebi
Bülbül Nasıl Yazıldı?
II. Abdülhamit Dönemi Fotoğraf Albümü
Akçe Ayarının Bozulması
Tarhuncu Ahmet Paşa
Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Trablusgarp'ın İdaresi

Sayfadaki Başlıklar


Trablusgarp Dayıları

Trablusgarp Dayıları

Buradaki dayılar denizcilerden olmayıp kuloğlu denilen ve Turgut Reis zamanında Trablus'a yerleşmiş olan yeniçeri oğullarından ve çoğu Rumeli ve Ege mıntakası halkından mürekkepti; yerli halk pek azdı. Trablusgarp kulağalarının değişimi 995 H. -1587 M. tarihine kadar yılda bir defa iken bu tarihten itibaren ayda bir olmuştur. Trablusgarp ocağı diğer iki ocağa yani Cezayir ve Tunus'a nazaran hükümete daha bağlı idi.

Trablusgarp'ta valilere eziyet ile 1012 H.-1603 M.'ten itibaren idareyi ele almış olan Safer Dayı hükümeti dinlemez olmuştu. 1023 H.-1624 M.'te kaptân-ı derya Halil Paşa mûtad üzere donanma ile Akdenize çıkarak Trablusgarp'a gelip hiç şüphe uyandırmayarak tatlı dille Safer Dayı'yı gemiye aldıktan sonra derhal demire vurdurmuştu. Bunun üzerine Safer Dayı'nın adamları Trablus kapılarını kapayarak mukavemete kalkışmışlarsa da bazı şeyhlerin aracılığıyla kale elde edilip Safer Dayı hakkında tahkikat yapılarak her sınıf halk bunun mezaliminden şikâyet ettiklerinden kale kapısı önüne asılmıştır.

Bu suretle Trablus'ta dayı usulü kalkmış ve idareyi valiler ele almışlarsa da 1035 H.-1625 M.'te Trablusgarp beylerbeyi Şerif Paşa zamanında yeniden dayı intihabı usulü meydana çıkarak valiyi İstanbul'a yollamışlar ve dahilî karışıklık sebebiyle hükümetçe buna o sırada göz yumulmuştur, ikinci defa dayı olanın adı Ramazan olup az sonra Mehmed adında Sakızlı bir mühdeti dayı olmuş, güzel idaresiyle halkı memnun ettiği gibi devlete de sadık kalarak beğlerbeyi de olmuştu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz