Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bayezid (Beyazıt) Han II
I. Abdülhamit
Anadolu Beylikleri Antalya Hamitoğulları Beyliği
Haklar Alanında Tanzimat
Mekke-i Mükerreme Emirliği
Bunları Biliyor muydunuz
Tersane Ricali
İbrahim Paşa
İhsan Râif
Rıza Tevfik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tulumcuzâde Abdurrahman Efendi

İstanbul kadılığında bulunmuş olan Tulumcuzâde Hüsam Efendi'nin oğludur. Rumeli kazaskerliğinden mâzul iken İbşir Paşa vakasında ve 1065 H.-1655M.de Ebu Said Efendi'nin üçüncü defa şeyhülislâmlıktan azli üzerine saray ağalarının adamı olmakla istenmeyerek bu makama getirilmiş ve 1066 H.-1656 M.'daki Çınar vakasında, istifa ederek Kudüs kadılığını almıştır. Vefatı 1081 H.-1670 M.'tedir. Ciddî, vakur olup talik yazıda zamanının üstadı idi. Mısır'da talik yazı hocalığı etmiştir. Kendisinin eski yazılarla antika eşyaya merakı vardı. Çınar vakasında zorbalara karşı koymak için pâdişâhı teşvik ettiyse de sonu gelmemişti. Kemankeşlikte akranı yok denilecek kadar mehareti varmış.

Şeyhülislâm Muîd Ahmed Efendi'nin damadıdır. 1063H. - 1653M. de ikinci defa Rumeli kazaskeri iken sürgün edilmiş ve İstanbul'a döndükten sonra vukua gelen Çınar vakasında Tulumcuzâde'nin istifası üzerine kıdemce reis-i ulema olduğu için şeyhülislâm olmuş ise de aleyhtarları beng ü badeye ve rüşvete zaafı vardır, sefihtir, "nasıl ulemanın reisi" olur diye ocaklıyı tahrik ettiklerinden onlar da bunun yerine Anadolu kazaskerliğinden mâzul Hocazâde Mesud Efendi'yi istediklerinden Memikzâde tayininden on üç saat sonra azlolunup Bursa'ya gönderilerek arkasından Mekke kadılığına tayin olundu. Memikzâde 1067 H. de Haleb kadısı iken orada vefat etmiştir. Irtikâb ve irtişa ile lekelenmişti. Orta derecede ilim sahibi, tekellüfsüz olup iyilik severdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz