Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları (1)
Gedik Ahmet Paşa
Müteferrika'dan sonra...
Boşnak Hüsrev Paşa
KURULUS DÖNEMI-1
Osmanlı Devletinin Doğuşu
Osmanlıının Büyük Değer Verdiği Şehir:Kudüs
Beyşehir Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Camii
Gürcü Yusuf Paşa
Cezayir Ocağı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tunus Ocağı

Tunus, 941 H.-1534 M.'te Barbaros tarafından Beni Hafas hanedanının elinden alınmış ise de bir sene sonra İspanyolların yardımlarıyla geri alınmış ve nihayet 977 H.-1569 M. da Cezayir beylerbeyi ve Kaptan-ı derya Kılıç Ali Paşa'ya verilip onun tarafından Ramazan Bey (paşa) adında bir zat kaymakam tayin olunmuştur; Tunus 981 H.- 1573 M.'te doğrudan doğruya beylerbeylik olarak Haydar Paşa'ya verilmiştir.

İnebahtı (Lepanto) mağlûbiyetinden sonra müttefiklerin kumandanı olan prens Donjuvan 981H.-1573 M. de Tunus'u zabtettiyse de Yemen fatihi meşhur Sinan Paşa serdarlığıyla gönderilen asker ve donanma tarafından burası geri alınmış (982 H.-1574 M.ortaları) ve muhafazası için dört bin yeniçeri bırakılmıştır. Tunus'un zabtından sonra daha güneyde ve sahile yakın bulunan Kayrvan hâkimi ve buraya mülkiyet üzere sahip olan şeyh Abdüssamed 994H.-1586M.de Osmanlı Devleti'ne itaat ederek kaleyi ve kendine bağlı olan yerleri Tunus beylerbeyine teslim etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz