Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
OSMAN GAZİ'NİN OĞLU ORHAN GAZİ'YE VASİYETİ
Köroğlu
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgisi
Hocazâde Muslihuddin Mustafa
XIV. Yüzyılın Son Yarısıyla XV. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılardaki Edebî Akım
Almanya
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa
Millî Mücadele'yi Vahdeddin mi başlattı?
Bursa Ulu Cami

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tunus Ocağı

Tunus, 941 H.-1534 M.'te Barbaros tarafından Beni Hafas hanedanının elinden alınmış ise de bir sene sonra İspanyolların yardımlarıyla geri alınmış ve nihayet 977 H.-1569 M. da Cezayir beylerbeyi ve Kaptan-ı derya Kılıç Ali Paşa'ya verilip onun tarafından Ramazan Bey (paşa) adında bir zat kaymakam tayin olunmuştur; Tunus 981 H.- 1573 M.'te doğrudan doğruya beylerbeylik olarak Haydar Paşa'ya verilmiştir.

İnebahtı (Lepanto) mağlûbiyetinden sonra müttefiklerin kumandanı olan prens Donjuvan 981H.-1573 M. de Tunus'u zabtettiyse de Yemen fatihi meşhur Sinan Paşa serdarlığıyla gönderilen asker ve donanma tarafından burası geri alınmış (982 H.-1574 M.ortaları) ve muhafazası için dört bin yeniçeri bırakılmıştır. Tunus'un zabtından sonra daha güneyde ve sahile yakın bulunan Kayrvan hâkimi ve buraya mülkiyet üzere sahip olan şeyh Abdüssamed 994H.-1586M.de Osmanlı Devleti'ne itaat ederek kaleyi ve kendine bağlı olan yerleri Tunus beylerbeyine teslim etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz