Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
DÖRT KITAYI SARAN ÇINAR
Varna Savaşı
“Harem” ile ilgili romanlar
Osmanlı Su Tesisleri Özellikleri
“Harem” ile ilgili romanlar
Ermenek Meydan Camii
Osmanlı Tiyatrosu
I. Ahmet
Kalem İşi Özellikleri
Poltava Savaşı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Usulî

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Doğum yılı bilinmeyen Usulî, Rumeli'de Yenicevardar'da doğmuş, 1534'te ölmüştür. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yok. Uzun yıllar gurbette kaldığını şiirlerinden anlıyoruz. Mısır'a gittiği kesindir.

Mısır'da Şeyh İbrahim-i Gülşenî'nin, Mevlevîlik, Bektaşîlik, Melâmîlik kurallarından yararlanarak kurduğu tarikata girmiş, onun müridi olmuştur.

Aruzla da heceyle de şiirleri vardır. Aruz Ölçüleriyle klâsik edebiyat dili ile yazdığı şiirleri bakımından Usulî'yi, bir bakıma, bir divan ozanı sayanlar da vardır.

Ancak, heceyle, halk diliyle yazdığı tasavvufî şiirlerle, Usulî'yi mutasavvıf halk şairleri arasında gösterenler de az değildir.

Şiirleri

Beni kıya kıya bakan

Beni kıya kıya bakan
Kor muyum seni kor muyum
Bakışı ciğerim yakan
Kor muyum seni kor muyum

Behey güzellerin canı
Âşıkın dini imanı
Yoluna vermeden canı
Kor muyum seni kor muyum

Sular gibi akmayınca
Ahım odu çıkmayınca
Mahalleni yakmayınca
Kor muyum seni kor muyum

Terkeden canı cihanı
Yıktın viran ettin beni
Böyle garip kodun beni
Kor muyum seni kor muyum

Ölüm yelleri esmezse
Ömür ekinin kesmezse
Ecel leşken basmazsa
Kor muyum seni kor muyum

Nice yıl yel gibi yelem
Âşk yolunda toprak olam
Gül gibi açılıp solam
Kor muyum seni kor muyum

Usulî ayrılmaz senden
Hiç cân aynlır mı tenden
Yâni kaçmak ile benden
Kor muyum seni kor muyum


Gönül geç olmaz havadan

Gönül geç olmaz havadan
Gel gurbete gidelim gel
Uçur kuşu bu yuvadan
Gel gurbete gidelim gel

Kıyalım baş ile cana
Yaşımız boyanıp kana
Dert oduna yana yana
Gel gurbete gidelim gel

And ile peyman güdersin
Tas tas ağular yutarsın
Bir vefasızı n'idersin
Gel gurbete gidelim gel

Yüreğime dokundu ok
Derdim üküş mihnetim çok
Bizi bunda esirger yok
Gel gurbete gidelim gel

Gam dopdolu canda tende
Huzur kalmadı vatanda
Gönlümüz eğlenmez bunda
Gel gurbete gidelim gel

Doyunca gördüm firkati
Halim yadlu derdim katı
Çekmeyiz biz bu mihneti
Gel gurbete gidelim gel

Gezelim Şam'ı Konya'yı
Meded Allah deyü deyü
Ko bu vefasız dünyayı
Gel gurbete gidelim gel

Terk eyle yâri yoldaşı
Gözetgil hale haldaşı
Akıtıp gözlerden yaşı
Gel gurbete gidelim gel

Gel soralım doğru yolu
Bir pire diyelim beli
Bunda n'eylersin Usulî
Gel gurbete gidelim gel

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz