Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
OSMANLILARDA EGITIM VE ÖGRETIM
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri
Alçı İşleri
Osmanlı'da Tasavvufi Hayat
Büyük Türk Denizcisi Kemal Reis
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
'Atatürk'ün Kerkük'e yazdığı mektup'
Amcazâde Hüseyin Paşa
Osmanlı Devleti'nde Nikel Para
Osmanlı’nın gölgesi Ahıska

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü

Köprü, çeşme ve sair içtimai hayata hizmet eden şeyler de ya vakıf suretiyle veya buraların tamiri için yapacakları hizmete mukabil vergi ve resimlerden afvedilmiş bir kısım köylü tarafından idare edilirdi.

Bilhassa II. Murat'ın evvelce bataklık ve eşkiya yatağı olan mahalde Uzunköprü ismiyle meşhur köprüsü bugün de hayret ve takdirle görülmektedir. 174 kemerli ve 392 metre uzunluğunda olan bu köprünün muhafazası için bir köy tesis ile cami ve imaret yaptırmış ve bu köyü, köprüye hizmet mukabilinde vergilerden muaf tutmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz