Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tımar Bedeli İsmiyle Vergi Alınması
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
Ekslaşapel Antlaşması
suleymanie hakkinda bir anekdot'u yazan arkadasa bir hatirlatma..
Osmanlı'yı Anlamak
Yavuz Sultan Selim'in Son Günleri ve Ölümü
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları (1)
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi
Meslekî

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler

Sosyal müesseselerin üçüncüsü hastahaneler olup ilk hastahane yi Bursa'da şehrin doğusunda ve Uludağ eteğinde camiinin hemen yanında olarak Yıldırım Bayezid yaptırmıştır. Hastahane 801 H./1399 M. de yapılmıştır. 1400 senesi mayısında Bursa kadısı Molla Fenarî Mehmed bin Hamza tarafından vakfiyesi tertip edilmiş olan bu hastahanede vazife görmek üzere Bayezid, Memlûk hükümdarı Melik Zahir Berkuk'dan üstat bir tabip gönderilmesini rica etmiş ve o da Şemseddin-i Sagir isminde bir tabip yollamıştır.

Dikdörtgen şeklinde girişte iki kapı arasındaki iki odadan başka avlu kısmında sağlı sollu onar odası olan bu hastahanenin biri baştabip olmak üzere üç tabibi, iki eczacı, iki şerbetçi (hastalara ilâç veren) ile aşçı, ekmekçi ve sair hademeleri vardı. Bu hastahane daha sonraları da faaliyetine devam etmiştir.

Bu Yıldırım Bayezid hastahanesinden başka Sivas, Amasya, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Konya'yı alan Osmanlılar buralardaki bütün müesseselerin vakıf şartlarını kabul ve bu meyanda hastahânelerin de eldeki vakfiyelerine göre idamelerini temin eylemişlerdir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz