Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Resim ve Nakış
TRABLUSGARP SAVAŞI
Muhyiddin-i Arabî'nin Kabrinin Meydana Çıkarılması
Rumeli'ye Geçiş
Şeyh Seyyid Mustafa Efendi
Edirne Üç Şerefeli Cami
Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
Halk Edebiyatı için Kaynakça
Dukakinzâde Ahmet Paşa
BEKLENEN OSMANLI NASIL GELECEK?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Zaviyeler

Zaviyeler devletin kurulmasında hizmet etmiş, hürmete lâyık bazı ahîlere, babalara ve alperenlere vakıf olarak verilen yerler olup şehir ve kasaba kenarında, köy civarlarında yol uğrağında bulunurlardı. Zâviyedâr denilen zaviye sahibi kendisine vakıf olarak verilen yeri ekip biçerek buranın gelirini zaviyesine sarf ederdi; zaviyeye uğrayan her yolcu burada yiyecek, içecek ve yatacak bir yer bulurdu.

Köprü, çeşme ve sair sosyal hayata hizmet eden şeyler de ya vakıf suretiyle veya buraların tamiri için yapacakları hizmete mukabil vergi ve resimlerden affedilmiş bir kısım köylü tarafından idare edilirdi.

Bilhassa II. Murad'ın evvelce bataklık ve eşkıya yatağı olan mahalde Uzunköprü ismiyle meşhur köprüsü bugün de hayret ve takdirle görülmektedir. 174 kemerli ve 392 metre uzunluğunda olan bu köprünün muhafazası için bir köy tesis ile cami ve imaret yaptırmış ve bu köyü, köprüye hizmet mukabilinde vergilerden muaf tutmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz