Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İki sınıf topçu
I. Mustafa
Meftunî
Kütahya I. Hezar Dinar Mescidi
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Zaviyeler
Namık Kemal
Muhiddin Abdal
Divan Üyeleri
Osmanlı Tiyatrosu
Terbi '

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar

Azaplar, yeniçerilerin önünde savaşırlardı. Azap teşkilâtı sonraları genişletilerek kale ve deniz azapları diye iki sınıf daha vücuda getirilmiştir; 1501 senesinde Osmanlılarla Venedik ve müttefikleri arasındaki muharebede Fransız, Sicilya ve Aragon deniz kuvvetleri Midilli önüne gelerek orayı muhasara etmişlerdi. Hükümet acele olarak Midilli'ye, azap kuvvetleri sevk etmiş ve bundan sonra azapların devlet hazinesinden maaşlı olarak kale hizmetinde bulunmalarını münasip görmüş ve bu tarihten sonra kalelere muhafız olarak maaşlı azap kuvvetleri konulmuştur.

Bu kale azaplığı ile beraber yaya azaplığı yani orduda hafif piyade azapları ihmal edilmeyerek XVI. asır ortalarına kadar bunlar da eskisi gibi vazife görmüşlerdir; nitekim Kanunî Sultan Süleyman'ın Belgrat seferinde Nakkaş Ali Bey kumandasında olarak Anadolu'dan 10,000 yaya azap gelip Belgrat alındıktan sonra bunlardan bir kısmı muhafız olarak burada alıkonulmuştur; keza Rodos seferinda de 20,000 nefer yaya azap yazılmıştı; daha sonraki tarihlerde Osmanlı ordusunda ve yeniçerilerin önlerince azap kuvvetleri görmüyoruz. Kale azapları serhad kulu denilen kuvvetlerin yaya kısmındandı.

Deniz azaplarına gelince; bunlar tersane halkından olarak donanma hizmetiyle mükellef maaşlı bir sınıf idiler. Tersanede azaba ihtiyaç olunca kaptan paşaya yazılan bir hükümle miktarı belirli azap tedarik edilirdi. Azaplar kalyon devrine kadar Osmanlı donanmasının esasını teşkil ederlerdi. Gemi reisleri ile dümenci, yelkenci ve vardiyanlar azap sınıfından idiler. Azaplar bölük halinde olup her bölükte reis, kethüda, odabaşı ve aşçıbaşı zabit olarak bulunurdu. XVI. yüzyıl başlarında Gelibolu'daki donanma hizmetinde olarak 93 azap bölüğü vardı, her bölük mevcudu ortalama 7-8 kişi idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz