Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Beylikleri
OSMANLI MALIYESI
Pir Sultan Abdal
Osmanlı Milletler Topluluğu
I. Mustafa
Kanuni Sultan Süleyman'ın Şahsiyeti
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
Filistin'e 1 Milyon Dolar
Köprülü Mehmet Paşa Zamanındaki Bütçe
Nüfusu ve Yönetim Şekli

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Ceneviz İlişkileri

İstanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı devleti ile Ceneviz cumhuriyeti arasındaki iyi münasebetler eski sıcaklığını kaybetmişti; bunda Cenevizlilerin Karadeniz ve Akdeniz'deki sömürgelerinin elden çıkması birinci derecede etkili olmuştu; zaten bu cumhuriyet XV. asrın ilk yarısından îtibaren artık eski ehemmiyetini kaybetmişti.

İstanbul'un son muhasarası esnasında Galata'daki Cenevizliler düzensiz bir siyaset takip etmekle beraber bir takım vaadlerle Osmanlılara daha ziyade yardım etmişlerdi; bundan dolayı fetihten sonra Galata tarafı işgale tâbi tutulmayarak Galata ahalisine 858 H. 1453 M. tarihli bir ferman verilmiş ve bunda Galata Cenevizlileri'nin gerek kara ve gerek denizden ticaret için gelenlerinden gümrük resimleri alınarak Bizans zamanında olduğu gibi Galata'ya temellük gibi hiçbir imtiyaza malik olmadıkları açıklanmıştı; Galata'yı ellerinden kaçıran Cenevizliler biraz kafa tutar gibi harekete geçmişlerdi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçiren Osmanlı devletinin, Akdeniz devletlerinin, Karadeniz kıyılarında müstemlekeleri olmasına müsaade etmesine imkân yoktu; bundan başka müstemlekeleri dolayısıyla bazı Ceneviz gemileri Karadeniz'de yakaladıkları bazı Türk gemilerine taarruz ediyorlardı. 1465 den evvel Marino Sigala adındaki bir Ceneviz kaptanı Sinop'tan esir yüklü gelen bir Türk gemisini zabt etmişti. Tacü't-tevarih'te de Amasra'nın zaptı dolayısıyla Cenevizlilerin Karadeniz'deki Türk sahilleriyle gemilerine taarruzları ve şikâyet edildikçe bunu yapanların kendileri olmayıp korsan gemileri olduğu hakkındaki tevilleri bu denizin tamamiyle emniyet altına alınmasını icab ettirmekte idi. Bundan dolayı önce Karadeniz'de ellerinde bulunan Amasra ( 1460 ) ve daha sonra Kefe, Menküb ve Azak kale ve şehirleri alınan Cenevizliler Karadeniz'den çıkarılmışlardır (1475).

İşte Cenevizlilerin Gatata'dan el çekmeleri, Karadeniz kolonilerinin elden çıkması, bu cumhuriyete büyük bir darbe olduğu gibi Osmanlı tarihinde görülen ve Cenevizli asilzadelerin ellerinde bulunan Enez limanıyla Taşoz, Semadirek, İmroz, Limni, Midilli adalarıyla Foça limanı da alınmış ve Ege denizinde bunlara ait Sakız gibi devlete vergi veren adalar kalmıştı.

Ceneviz cumhuriyeti zayıf düşmekle beraber XVI. ve XVII. asırlarda da Osmanlılarla ticarî münasebetleri devam etmiştir ; maamafih bu son ticaret hareketlerini Fransız bayrağı altındaki gemilerle yaparak Fransa'nın nüfuzu altına düşmüşlerdir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz