Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mısır'da Bulutkapan Ali Bey İsyanı
Hamdullah Subhi Tanrıöver
Osmanlı’da bile 25 yaşında seçiliyordu; ya biz?
Hadım Mesih Mehmet Paşa
OSMANLI ORDUSUNUN BİTİREMEDİĞİ BİR TENCERE PİLAV
Kütahya Kurşunlu Camii
İstanbul'un Fethi
Osmanlı Donanmasını Meydana Getiren Ocaklar
Küçük Mustafa Olayı
Muhyiddin-i Arabî'nin Kabrinin Meydana Çıkarılması

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Floransa İlişkileri

İtalya yarımadasında Toskana kıtasının merkezi olan Floransa, bilhassa XIV, XV ve XVI ve kısmen XVII. asırlarda Avrupa'nın en mamur ve müreffeh şehirlerindendi; burada XIII. asır ortalarından beri Floransa zadeganından bulunan Filip dö Medici ailesi ilim ve sanat âşıkı ve hâmisi olarak tanınmışlardı; Kozme de Medici ile bunun torunu olan Loran dö Medici başta gelen dukalardandı. Meşhur heykeltraş Mikelanj'ı himaye eden Loran dö Medici idi; bunların içinde cumhurbaşkanı veya duka ve papa olanlar da vardı. Papa X. Lui (1513-1523) bunlardandı.

Floransa ticaret ile çok zengin olmuştur. Floransa tüccarları XIV. asırdan itibaren Osmanlı memleketleriyle alışveriş yapmışlar ve bu hususta bir takım imtiyazlara nail olmuşlardır. Osmanlı vesikalarında ve nâme-i hümâyunlarda Floransa dukalarına Flordin beyleri denilmektedir; Floransa tüccarlarının İstanbul'da antrepoları vardıı ve Filordin kumaşları denilen Floransa çuhaları Osmanlılarca pek makbuldü.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında 934 muharrem 1524 Ekim tarihinde Floransa cumhuriyeti ile yenilenen bir anlaşma elimizdedir. Bundan başka 945 H. 1538 M. tarihinde ticaret muahedesini yenilemek için gönderilen bir heyeti istanbul'da görmekteyiz.

Kanunî Sultan Süleyman 1541'de Ferdinand üzerine sefere giderken Niş'e geldiği zaman kendisine takdim edilen Floransa elçileri ile mülakatta bulunmuş ve gelenlerle cumhurbaşkanı Kozma dö Mecidi'ye hitaben dostluğu anlatan bir nâme göndermişti. 1562'de (971 H.) İstanbul'a gelmiş olan bir Floransa murahhası, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında kendilerine verilen ahidnâmeleri yenilemişlerdir; bu ahitnameler gereğince Floransa bütün Osmanlı memleketlerinde Venedik cumhuriyeti gibi haklara sahip olup Bursa'dan ibrişim alarak Avrupaya sevk ederler ve kendileri de gemileriyle Flordin çuhası diye meşhur olan çuhayı getirip satarlardı.

Floransa tüccarlarına bir teveccüh eseri olarak bunların Karadeniz'de de ticaret yapmalarına müsaade edilmiş; bundan başka Floransa cumhurbaşkanı tarafından tayin olunan konsolosların Osmanlı devletinde bulunmalarına ve kendilerine yani Floransa tebaasına ait muamelelerin onlar vasıtasıyla yapılmasına müsaade edilmişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz