Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçeri çocukları
Vessaf Abdullah Efendi
Divan Üyeleri
Garp Ocakları
İsmet Paşa'ya da dinci dediler!
II. Murat Dönemine Kadar Osmanlı - Macar İlişkileri
Memleket Yönetiminde Tanzimat
Osmanlı Devleti'nin Endülüs Müslümanları ile İlk İlişkisi
II. ABDÜLHAMID VE JAPONLAR
Hoca Sadeddin Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Milano Dukalığı İlişkileri

Kuzey İtalya'da Lombardiya kıtasının merkezi olan bu şehirde XV. yüzyıl ortalarından itibaren aralıklarla yarım asır kadar Sforça ailesinden bazıları dukalık etmişlerdi ki birincileri 1450'den 1466 senesine kadar duka olan Françesko Aleksandr adında bir zattır.

Milano dukalığı bir zaman ticarette mühim mevki tutuyordu; bu yüzden Venediklilerle aralarında rekabet vardı ve çok zaman mücadele halinde yaşamışlardı; Osmanlı devletini, XV. yüzyılın ilk yarısında Milano cumhuriyeti ile dostluk tesis etmiş görüyoruz; bu dukalık II. Sultan Murad'a Benedikto adında bir elçi göndererek ticaret ve dostluk muahedesi akdine muvaffak olmuştu.

Venedik cumhuriyetine karşı açtığı harpte Venedikliler tarafından çok hırpalanmış olan Milano cumhuriyeti, Osmanlı devletine müracaat ederek 1499 da Osmanlı-Venedik harbinin açılmasında etkili olmuştu; fakat Osmanlılarian bu suretle yardım isteyen Ludovik Sforça More bu defa karşısında Venediklilerden başka Milano'ya, veraset suretiyle sahip olmak isteyen Fransa kralı VIII. Şarl'ı buldu.

Ludovik Sforça, Napoli kralı tarafından tehdit edildiğinden Fransa kralı VIII. Şarl'ın yardımını istemişti; Şarl, 1494 de Napoli'yi işgal ettiği için Sforça bu tehlikeden kendisini kurtardı; fakat bunun yerine Valva şubesinin Orlean hanedanından XII. Lui 1498 senesinde kral olduğu zaman büyük babasının buradaki veraset hakkı dolayısıyla o da Milano üzerinde bir hak iddiasına kalktı. Kendisini, Milano'ya rakip olan Venedik cumhuriyeti de tahrik etmişti.

Bunun üzerine Fransa kralı XII. Lui 1499'da taarruza geçti. Ludovik Sforça, memleketini müdafaa etti; askeri ücretli olduğundan 7 ay sonra Novare muharebesinde askeri tarafından terk edilip esir oldu ve Fransa'ya sevkedilerek Loşi şatosunda hapsolunup 1510 senesinde orada öldü ve bu suretle Milano dukalığı 1513 senesine kadar Fransa kralının elinde kalıp sonra burasını Alman imparatoru Maksimilyan aldı; fakat 1515 de XII. Lui'nin yerine kral olan yeğeni ve damadı I. Fransuva aynı sene Eylül ortasındaki Marinyan zaferi neticesinde o da yeni bir hakla bu dukalığa sahip oldu.

I. Fransuva, İmparator Şarlken'e esir düştükten sonra 1526 senesi başında imparatorla aktettiği Madrit anlaşması ile gerek Napoli ve gerek Milano üzerindeki haklarından vazgeçtiyse de esaretten sonra bunları tanımadı; fakat uzun muharebelerden sonra Milano üzerindeki hakkını 1455'te Şarlken ile yaptığı anlaşma ile tasdik ettirerek buraya ikinci oğlunu tayin etti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz