Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlıyı anlamak...
Osmanlı Devleti'nin Merkez Teşkilâtı
Maaşları
BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI
Çerkez Mehmet Paşa
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
Ermeni Sorunu
Molla Güranî
XVI. ve XVII. Yüzyılda Talik Yazı
Estetiğin Mührü:Tuğra

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler

Sosyal müesseselerin başında gelen camiler hem ibadet yeri ve hem de cemaatin toplu bulunması sebebiyle memleket ve muhitlerine ait işleri görüşme mahalli olduğu için önemi vardı. Osmanlılarda çok zaman büyük ve zengin vakıflarla yapılan camilerin yanında medrese, imaret ve mektep de beraber yapılır ve bazan bu kurullara bir de hastahâne ilâve olunurdu.

İlk Osmanlı camilerinden, gerek büyüklük ve gerekse mimarî bakımından en mühimleri Bursa'da Çekirge mevkiinde I. Sultan Murad Camii, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmet'e ait Ulucami ve Yeşilcami ve İznik'te Çandarlıların Yeşilcamileri ile Edirne'de Eskicami, Üç şerefeli ve İstanbul'da Fatih, Bayezid, Sultan Selim, Şehzade, Mihrimah ve Süleymaniye, Mahmud Paşa, Murad Paşa, Nişancı, Çandarlızade İbrahim Paşa, Atik Ali Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Kara Ahmed Paşa (Takkeciler Camii), Rüstem Paşa, Firuz Ağa ve bunlardan başka gerek İstanbul ve gerek vilâyet ve sancaklarda daha birçok pâdişâh, şehzade ve devlet adamlarının ve hayır severlerin bu bir asır içinde yaptırmış oldukları yüzlerce cami görülüyor ki bunların bir kısmı mimarîsi ve bir kısmı çinileri ve bir haylisi da her iki sanat noktasından tetkike şayandır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz