Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
I. Ahmet'in Şahsiyeti
Kütahya Balıklı Camii (Cami)
Huzur Dersleri
Orhan Seyfi Orhon
II. Abdülhamid
Nüfusu ve Yönetim Şekli
İktisadî Durum
Süleymaniye ve Çevresi
Ömer Bedreddin Uşaklı
Osmanli Tarihi 1600-1700 Yillari Arasi Onemli Olaylar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Akıncılar

Osmanlı devletinin hafif süvari kuvveti olan akıncılar hudutlarda ve bazı mühim yerlerde bulunup XVI. yüzyıl sonlarına kadar büyük yüz aklıkları ve harikulade fedakârlıklarıyla devlete hizmet etmişler, fakat Eflâk beyi Mihail'in ısyanındaki harekâtta (1595 senesinde) Sadrâzam Sinan Paşa'nın tedbirsiz hareketiyle âdeta mahvolurcasına zayiat vermişlerdir. Bu suretle yıpranan bu ocak her ne kadar XVII. yüzyılın ilk yarısı içinde şöyle böyle cüz'î kuvvetle bazı seferlerde görülmekte ise de eski kudretinin yarısını bile tekrar elde edememiş ve bir daha belini doğrultamamıştır. Bundan sonra akıncıların vazifesi kısmen Ak-kerman, Bucak ve Dobruca Tatarlarlı ile Kırım hanı kuvvetleri tarafından görülmüştür.

1029 H. - 1620 M. de Vidin sancakbeyi Mihal oğlu ihtiyar Hızır Paşa'nın maiyyetindeki akıncı mevcudu üç bine düşmüştü.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz