Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Araç Küreihadit (Küre-i Hadid) Köyü İsmail Bey Camii
Yeniçerilerin oda sandıkları ve kara sandık
Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Enver Paşa'nın Türkistan Macerası
Bülbül Nasıl Yazıldı?
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Safevî İlişkileri
Mustafa Han I
Dış ve İç Durumlar Sebebiyle Bütçe Açığı
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri
Süleyman Nesîb

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Askerî Teşkilât

Sayfadaki Başlıklar


Kapıkulu Ocakları
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Eyâlet Askerleri

Kapıkulu Ocakları

Malûm olduğu üzere Osmanlı Devleti'nin maaşlı olarak devlet merkezinde Kapıkulu ocakları ismiyle yeniçeri, cebeci, topçu, top arabacı isimleriyle yaya ve Altı bölük halkı olarak atlı askerleri ve Tersane halkandan müteşekkil deniz kuvvetleri olduğu gibi topraklı veya timarlı süvari gibi eyalet, akıncı ve deli isimleri altında öncü ve azab, gönüllü, beşli, fars gibi kale kuvvetleri ve ocak halinde geri hizmet sınıfları ve donanmaya tahsis edilmiş sancak askerleri vardı.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri


XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Eyâlet Askerleri

Eyalet kuvvetleri olarak tımarlı veya topraklı süvari ile yaya, müsellem, yörük ve canbaz, tatar, akıncı, deli, azab, gönüllü ve beşli askerlerinden bahsedilmişti; burada XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bu kuvvetlerden bir kısmını ya pek zayıf kalmış veya ihmal edilmiş olarak görmekteyiz.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Geri Hizmet Ocakları

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Öncü Kıtaları

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz