Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Coğrafya
Paşmakçızâde Abdullah Efendi
Davut Paşa
Fecr-i Âtî Dönemi Edebiyatı (1909-1913)
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Zaviyeler
II. Abdülhamit
Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
Mehmed Emin Yurdakul
Karaman Yunus (Kirişçi Baba) Camisi
Osmanlı’nın da bir Demokrat Partisi vardı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Azaplar

Yerli kulu yaya sınıfından olan azaplar, kale azapları ismiyle bilhassa hudut kalelerinde muhafızlık ederlerdi; bunlar, azabân-ı evvel, azabân-ı sânî ve azabân-ı sâlis adlarıyla bir takım ortalara yani bölüklere ayrılmışlardı. Her bir azap ortasının ayrı ayrı birer ağası, kethüdası ve kâtibi ile ortanın odabaşı ve bayrakdar gibi zabitleri vardı. Azaplar, gündelikli idiler maaşlarını bulundukları mahallin maliyesinden veya havale verilen yerden alırlardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz