Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Koca Yusuf Paşa
Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri
Halil Paşa
Kanuni’nin muhteşem kadrosu
Haklar Alanında Tanzimat
Osmanlı’nın gölgesi Ahıska
I. Murad
Faik Âli Ozansoy
Midhat Cemal Kuntay
Tesdis

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Beşliler

Bunlar da serhad kulu süvarilerinden idiler. Beşliler, palangalarda yani siperleri ve maniaları hâvi hendekler ile çevrilmiş düşman toprağına yakın müdafaa mevkilerinde bulunurlardı. Beşliler icabettiği zaman akına da gidip düşman ahvâlinden hükümeti haberdar ederlerdi. Beşli veya beşli ağası ismiyle ağaları da vardı. Beşliler de sağ ve sol beşlileri veya cemâat-i beşluyân-ı evvel, beşliyan-ı sânî, beşluyân-ı sâlis ve râbi' isimleriyle bölüklere ayrılmışlardı. Bunlar da maaşlarını bulundukları eyaletin maliyesinden veya ocaklık olarak gösterilen mahallin hasılatından alırlardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz