Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kul Himmet
Fatih Sultan Mehmed'in Hayatı
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
“Harem” ile ilgili romanlar
Deniz Siyaseti-6
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar
Ziya Paşa
Venedik Cumhuriyeti
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Beşliler

Bunlar da serhad kulu süvarilerinden idiler. Beşliler, palangalarda yani siperleri ve maniaları hâvi hendekler ile çevrilmiş düşman toprağına yakın müdafaa mevkilerinde bulunurlardı. Beşliler icabettiği zaman akına da gidip düşman ahvâlinden hükümeti haberdar ederlerdi. Beşli veya beşli ağası ismiyle ağaları da vardı. Beşliler de sağ ve sol beşlileri veya cemâat-i beşluyân-ı evvel, beşliyan-ı sânî, beşluyân-ı sâlis ve râbi' isimleriyle bölüklere ayrılmışlardı. Bunlar da maaşlarını bulundukları eyaletin maliyesinden veya ocaklık olarak gösterilen mahallin hasılatından alırlardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz