Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki İmaretler
Osmanlıda aile huzurunun kaynağı
Ali Mümtaz Arolat
Topal Recep Paşa
ÜSTÜN TÜRK HİMAYESİ
Askerlik Alanında Tanzimat
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
II. Selim'in Sahsiyeti
Mahmudiye Kalyonuna Ait Kırım Harbi ile İlgili Efsaneler
Osmanlı Yahudi Kıyafetleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Beşliler

Bunlar da serhad kulu süvarilerinden idiler. Beşliler, palangalarda yani siperleri ve maniaları hâvi hendekler ile çevrilmiş düşman toprağına yakın müdafaa mevkilerinde bulunurlardı. Beşliler icabettiği zaman akına da gidip düşman ahvâlinden hükümeti haberdar ederlerdi. Beşli veya beşli ağası ismiyle ağaları da vardı. Beşliler de sağ ve sol beşlileri veya cemâat-i beşluyân-ı evvel, beşliyan-ı sânî, beşluyân-ı sâlis ve râbi' isimleriyle bölüklere ayrılmışlardı. Bunlar da maaşlarını bulundukları eyaletin maliyesinden veya ocaklık olarak gösterilen mahallin hasılatından alırlardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz