Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Efdalzâde Hamidüddin
Köprülüzâde Numan Paşa
Canbazlar - Tatarlar
TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN KÜÇÜK OLAYLAR
I. Ahmet'in Şahsiyeti
Kıt 'a
Boynueğri Mehmet Paşa
Pir Sultan Abdal
Kadılık - Kazaskerlik - Müftülük
Genç Osman'ın Aldığı Beddua

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Gönüllüler

Bunlar da serhad kulu süvarilerinden ve hudut ahalisinden olup; hudut şehir ve kasabalarını muhafaza ile mükellef idiler; tahsisatlarını bulundukları yerin maliyesinden alırlardı; gönüllü ağası ismiyle ağaları, kethüda, kâtip, alemdar, çavuş ve sair zabitleri vardı; iyi binici olmaları şarttı; gönüllü teşkilâtı on beşinci yüzyıl sonları ve on altıncı yüzyıl başlarında kurulmuştur. Gönüllüler, sağ, sol gönüllüleri olarak iki kısım olup her bir kısım müteaddit bölüklere ayrılmıştı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz