Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Menemen olayında 10 büyük şüphe!
Elmas Mehmet Paşa
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Zekeriyazâde Şeyhülislam Yahya Efendi
Kaynakça - Bibliyografya
Hoca Sadeddin Efendi
Osmanlı’nın laikliği
İngilizlerin tartıştığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı
Sarı Süleyman Paşa
Bursa Yeşil Cami

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yörük Ve Müsellemler

Rumeli eyaletinde yörük ve müsellemlerin otuz neferi bir ocak olup bunlardan beş neferi eşkinci ve diğer yirmi beşi bu beş kişiye yamak idi; bir hizmet çıkınca eşkinci olan beş kişi hizmete gelip buna mukabil yamaklardan her biri avârız-ı divaniyye karşılığı olarak bu beş nöbetliye ellişer akçe harçlık verirlerdi. Eşkinci yörük ve müsellemlerin devlet tarafından verilmiş bir çiftlik yerleri olup orayı ekip biçerek hasılatın öşrü kendilerine tımar kaydolunduğundan buna mukabil sefer vukuunda nöbetle hizmete giderlerdi.

XVI. yüzyıl sonlarında yörük ocakları 1294 ve müsellem ocakları ise 1019 kadardı. Bin iki yüz seksen mevcutlu canbaz ve atarların onda biri sefere gidip yörük ve müsellemlerle beraber aynı hizmeti görürlerdi; fakat XVI. yüzyıl sonlarında bu teşkilât lağvedilip çiftlikleri tımar ve zeamet olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz