Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Muhiddin Abdal
II. ABDÜLHAMID VE JAPONLAR
Atatürk'e darbeyi Amerika mı önledi?
KAPIKULU OCAKLARI
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısı ile XVII. Yüzyılda Müzehhiplik
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonlarına Kadarki Şeyhülislâmlar
Tarhuncu Bütçesi
Dış ve İç Durumlar Sebebiyle Bütçe Açığı
Müzehhiblik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yörük Ve Müsellemler

Rumeli eyaletinde yörük ve müsellemlerin otuz neferi bir ocak olup bunlardan beş neferi eşkinci ve diğer yirmi beşi bu beş kişiye yamak idi; bir hizmet çıkınca eşkinci olan beş kişi hizmete gelip buna mukabil yamaklardan her biri avârız-ı divaniyye karşılığı olarak bu beş nöbetliye ellişer akçe harçlık verirlerdi. Eşkinci yörük ve müsellemlerin devlet tarafından verilmiş bir çiftlik yerleri olup orayı ekip biçerek hasılatın öşrü kendilerine tımar kaydolunduğundan buna mukabil sefer vukuunda nöbetle hizmete giderlerdi.

XVI. yüzyıl sonlarında yörük ocakları 1294 ve müsellem ocakları ise 1019 kadardı. Bin iki yüz seksen mevcutlu canbaz ve atarların onda biri sefere gidip yörük ve müsellemlerle beraber aynı hizmeti görürlerdi; fakat XVI. yüzyıl sonlarında bu teşkilât lağvedilip çiftlikleri tımar ve zeamet olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz