Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Çini Sanatında Renk Özellikleri
Hanefi Efendi
Cezayir'in İdaresi
Türk Mûsikîsi’nin Kısa bir Tarihçesi
BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI
Anadolu Beyliklerinde Mimari
Mücellitlik ve Müzehhiplik
İstanbul Atik Ali Paşa Camii
OSMANLININ EŞŞİZ ADALETİ
Hacı Halil Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları

Osmanlı Devleti merkezinde hükümetin emrinde hassa mimar başı denilen bir başmimar ile bunun maiyyetinde aylıklı çok sayıda mimar vardı; başmimar vefat eder veya herhangi bir sebeple yerinden ayrılırsa başmimarlığa en kıdemli mimar tayin olunurdu.

Devlet merkezindeki bu mimarlardan başka vilâyetlerde, sancak ve kazalarda da mimarlar vardı; bunlar da hükümete âit mahallî inşaata bakarlardı. Bu mimarlar arasında Hıristiyan mimarlar da bulunurdu. Bina yapan mimarlardan başka taş işleyen mimarlar ve mimar başılıklar da vardı. Bunlar da hassa mimar başısının arziyle tayin olunurlardı. Bir de inşaat ile meşgul olan mimarlar ile dülger gibi sanat erbabının işlerinde ehil olup olmadıkları mimarbaşı tarafından kontrol edilir, ehliyeti olmayanların iş yapmalarına müsaade olunmazdı.

On altıncı asrın sonlarına yakın vefat eden mimar Sinan'dan sonra mimar Davud, mimar Dalgıç Ahmed, mimar Mehmed, mimar Kasım ve mimar Mustafa Ağa meşhurdurlar.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz