Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ali Ekrem Bolayırlı
Bu ihanet dünyanın neresinde olabilir?
(Bıyıklı) Derviş Mehmet Paşa
Recai-zade Mahmud Ekrem
Kuloğlu
I. Mustafa
Kütüphaneler
Anadolu Beylikleri Antalya Hamitoğulları Beyliği
I. Mustafa'nın Şahsiyeti
Gülhane Hatt-ı Hümayunu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyıldan Sonra Teşekkül Eden Eyâletler

II. Sultan Selim zamanında Kıbrıs zabtedilip (1571) ayrı bir eyalet olduğu gibi 987 H.- 1579 M.'da Olti ve Ardahan'ın ilhakıyla Çıldır eyaleti ve 989 H. - 1581 M.'de Kars, Trabzon ve Batum'un birleşmesiyle Trabzon veya Batum eyâleti teşkil edilmiş ve 990 H.-1582 M. de Kefe ve 994 H.-1586 M.'da Musul ve 988 H. -1590 M.'da Bosna birer eyâlet olmuş ve 1010 H. - 1601 M.'de Eğri ve Kanije gibi hudut şehirleri, mevkilerinin ehemmiyeti nedeniyle hudud eyaleti haline konulmuşlardır.

Bunlardan başka 1017 H. -1608 M.'de Adana eyâleti teşkil olunup 2 ve 1023 H. -1614 M. de Beyrut ve Safed sancakları Şam'dan alınarak Sayda 3 ve 1070 H.-1659 M. de Macaristan'da Erdel'den alınan Varad eyaletleri teşekkül etmiştir.

Her ne kadar XVI. yüzyıl sonlarında ve III. Murat zamanında İran ile olan muharebenin ilk muvaffakiyetli devrelerinde Tebriz'de dahil olmak üzere tekmil Azerbaycan ile Şirvan, Nihavend, Gürcistan (Tiflis) ve Luristan elde edilip 998 H.-1590 M. muahedesiyle I. Şah Abbas buralarını Osmanlılara terk ederek Tebriz, Şirvan, Luristan ve Kars muhafızlığı ve beylerbeylikleri teşekkül etmiş ise de 1021 H.-1612 M. muahedesiyle Kars müstesna olmak üzere Şah Abbas buralarını geri almıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz