Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tarihi Fıkralar 1
XV. Yüyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Askerî Teşkilât
Hacı Halil Paşa
Osmanlı Toprakları Üzerinde Kurulan Devletler
Molla Şemsettin Gürani Camii
Cezayir Ocağı
Zekeriyazâde Şeyhülislam Yahya Efendi
Rübâi
Osmanlı’nın sırlı ve manevi cephesi
XV. Yüzyıl Ortalarıyla XVI. Yüzyıl Ortalarında Osmanlılardaki Edebî Akım

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. ve XVII. Yüzyılda Talik Yazı

İstanbul'da on altıncı yüzyılın ikinci yarısından sonra pek ağır surette yayılmaya başlamış olan talik yazıda ilk defa Tophaneli Nuri Çelebi adında biri şöhret bulmuştur; hattâ Hoca Sadeddin Efendi'nin daveti üzerine İstanbul'a gelmiş olan Tebrizli hattat Mehmed Rizayî, Nuri Çelebi'nin yazılarını çok beğenmiştir.

İmad-ı Hüseynî talebesinden olup on yedinci asırda İstanbul'a gelen ve Derviş Abdi diye meşhur olan Buharalı Seyyid Abdullah'ın -ki hakiki nestalik'i İstanbul'a getirmiştir- himmetiyle talik yazının İstanbul'da heveslileri çoğalarak epey ilerlemiştir. Bu hevesliler arasında Derviş Abdi talebelerinden olup talik kırmasında maharet gösteren şair Cevrî İbrahim Efendi (vefatı 1065 H.- 1655 M.) ile Tophaneli Mahmud (vefatı 1008 H.-1599 M.) ve talik ile celide üstad ve aynı zamanda değerli âlimlerden olun Dursunzâde Abdullah Feyzi (vefatı 1019 H.-1610 M.) ve Derviş Abdi talebesinden şeyhülislâm Tulumcuzâde Abdurrahman Efendi (vefatı 1081 H.-1670 M.) ve Tıflî Ahmed Efendi (vefatı 1071 H-1660 M.) ve kazaskerlerden Beyazızâde Ahmed Efendi (vefatı 1098 H.-1687 M.) şair ve ressam Dukakinzâde Derviş Ahmed Fasih (vefatı 1111 H.-1699 M.) ve Gavsî Ahmed Dede (vefatı 1109 H.-1697 M.) ve yine Derviş Abdi talebelerinden Amasyalı Şeyh Sunullah (vefatı 1095 H.-1684 M.) bu asırda şöhret kazanmışlardır. Bunlardan başka Bosnalı Derviş Hüsam Yenişehir-i Fenarlı (Tırhala Yenişehri) Hasan ve Siyahı Ahmed de mâruf talik yazanlardandır.

İşte bu suretle İstanbul'da taliki yayan Buharalı Derviş Abdi'ye (vefatı 1057H.-1647 M.) Vezir-i âzam Tabanıyassı Mehmet Paşa talik hatla bir şehname yazdırarak mukabilinde bin altın vermiş ve aynı zamanda Mekke'de oturmak isteyen Derviş Abdi'ye Mısır varidatından günde kırk akçe maaş bağlamıştır.

Talik hattatlarından İbrahim Cevrî Efendi, talikin şikest talik denilen kırmasında büyük üstad olup bu yazı ile on sekiz mesnevi yazmıştır; IV. Sultan Murat'da güzel talik yazardı ve hocası Devriş Abdi talebelerinden Tulumcuzâde Abdurrahman Efendi idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz