Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Teslim Abdal
Fuat Paşa'nın meşhur sözü neydi?
Akif
Musikî Âletleri
Topkapı Sarayı 'nın İnşası
Anadolu Beylikleri Aydınoğulları Beyliği
Ziya Paşa
Sultan Murat/\'ın Son Senelerindeki Hazine
Osmanlı Devleti
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Milano Dukalığı İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVIII. Yüzyılda Türkistan ve Kazak Hanları ile İlişkiler

Osmanlı vesikalarında Türkistan hanlarından Kazak Hanı denilen Gaib Mehmet Han tarafından III. Ahmet'e iki nâme gönderilmiştir. Bunların merkezi Taşkent olup Türkistan, Andican, Seyranı, Karakalpak tarafları idarelerinde idi. Gaib Mehmet Han, 1125 H. - 1718 M. de Çehre ağası Seyid Mehmed Kulı Bey ile gönderdiği nâmesinde, Osmanlı pâdişâhına elçi ve hediye göndermiş olan Kalmuk Hanı Ayuke'nin fenalıklarından şikâyet ile onun üzerine yürümesi hakkında güya Osmanlı pâdişâhından şifahî emir aldığını ve bu emir üzerine iki defa Kalmuklara karşı harekete geçtiğini, fakat bu emrin hakikaten verilip verilmediğini bilmediğini beyan ediyordu. Bu kayıttan anlaşıldığına göre Gaib Mehmed Han, Osmanlılarla münasebeti olan Kalmuk Hanı'na karşı yaptığı hareketin ne tesir yapmış olduğunu ve pâdişâhın gücenip gücenmediğini öğrenmek istemiştir.

Bu Kazak hanı ile Ruslar arasında Sünnî Müslüman olan Esnek mıntıkası vardı. Gaib Mehmet Han, nâmesinde, Rusların istilâsına uğrayan Esnek bölgesi Müslümanlarının kendisine başvurmaları üzerine tecavüze geçmek istemiş ve bu sırada Osmanlıların Rusları yendiklerini (Prut zaferi) haber alarak sevindiğini ve kendisinin tecavüz etmesi için Ruslarla muharebenin devam edip etmediğini anlamak istediğini ve bundan dolayı acele Çehre ağası Seyyid Mehmed Kulı Bey'i yolladığını bildirmiştir.

Bu nâmeye karşı 1716 Şubat tarihiyle verilen cevapta Ruslarla sulh yapıldığı ve yazdığı şeyin kendi hudutlarına ait olması dolayısıyla nasıl isterse öyle yapması bildirilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz