Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Balıklı Camii (Cami)
Karagöz Hacivat Genel Yapısı
Kasr-ı Şirin (Kasrışirin) Antlaşması
31 Mart Hadisesi’nin Içyüzü
Çelebi Mehmet’in Şahsiyeti
Osmanlı Türk Masalları - İncili Yorgan
Osmanlı Şehzadeleri
Abdülmecit
Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi
İlk Osmanlı Padişahlarının Şahsiyetleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti

Emir Sultan namı ile maruf Mehmet Şemsettin, sayılı Türk alimlerinden biri idi. Tarihlerin yazdıklarına göre, Sultan Yıldırım Bayezid’in kızlarından Hundi Hatun’a gönlünü kaptırmıştı. Fakat aşkını hükümdara arza cesaret edememiş, sultanı babasından isteyememişti.Nihayet devrin veziriazamı Çandarlı Ali Paşa’ya müracaat ederek derdini dökmüş, tavassutunu rica etmişti. O zamana kadar padişah kızları Anadolu’nun en asil beylerine verilirdi. Bu, adet hükmüne girmişti. Veziriazam, Mehmet Şemsettin’in talebini bir küstahlık olarak karşılamış “siz soyunuzu neden bilmezsiniz” diye bağırmış ve sonra alay etmişti: “Sen fakir bir dervişsin, sultan senin nene?”

Olay Sultan Yıldırım Bayezid’e kadar aksetmişti. Padişah, veziri gibi düşünmüyordu. Ali Paşa’yı huzuruna çağırarak, Mehmet Şemsettin gibi Doğu’nun en tanınmış bilim adamının kayınpederi olmakla iftihar duyacağını söyledi ve “Lala, dedi. Öyle mütalaa etme, biz de asalete kıymet veririz. Ancak, vaktiyle medreseye gireceği yerde orduya girseydi, vezir etmekle asla zorluk çekmezdim ya… Biz, kerimemizi Şemsettin’e münasip gördük.”

Sultan Bayezid, kızını Mehmet Şemsettin ile evlendirmekle ilme ve ilim adamlarına verdiği yüksek değeri ispat etmişti.


Yazan: okyanus

Kaynak: yeniçağ gazetesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz