Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İsmet Paşa'ya da dinci dediler!
Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi
Vilâyet İdarelerinin Zaafa Uğramasının Sebebleri
İstanbul Atik Ali Paşa Camii
Boğdan Voyvodalığı
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?
IV. Mehmet'in Cülûsu
Osmanlı - Sırp İlişkileri
Murat Hüdavendigar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti

Emir Sultan namı ile maruf Mehmet Şemsettin, sayılı Türk alimlerinden biri idi. Tarihlerin yazdıklarına göre, Sultan Yıldırım Bayezid’in kızlarından Hundi Hatun’a gönlünü kaptırmıştı. Fakat aşkını hükümdara arza cesaret edememiş, sultanı babasından isteyememişti.Nihayet devrin veziriazamı Çandarlı Ali Paşa’ya müracaat ederek derdini dökmüş, tavassutunu rica etmişti. O zamana kadar padişah kızları Anadolu’nun en asil beylerine verilirdi. Bu, adet hükmüne girmişti. Veziriazam, Mehmet Şemsettin’in talebini bir küstahlık olarak karşılamış “siz soyunuzu neden bilmezsiniz” diye bağırmış ve sonra alay etmişti: “Sen fakir bir dervişsin, sultan senin nene?”

Olay Sultan Yıldırım Bayezid’e kadar aksetmişti. Padişah, veziri gibi düşünmüyordu. Ali Paşa’yı huzuruna çağırarak, Mehmet Şemsettin gibi Doğu’nun en tanınmış bilim adamının kayınpederi olmakla iftihar duyacağını söyledi ve “Lala, dedi. Öyle mütalaa etme, biz de asalete kıymet veririz. Ancak, vaktiyle medreseye gireceği yerde orduya girseydi, vezir etmekle asla zorluk çekmezdim ya… Biz, kerimemizi Şemsettin’e münasip gördük.”

Sultan Bayezid, kızını Mehmet Şemsettin ile evlendirmekle ilme ve ilim adamlarına verdiği yüksek değeri ispat etmişti.


Yazan: okyanus

Kaynak: yeniçağ gazetesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz