Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi
Sultan İbrahim'in Hükümdarlığı
Bursa Alâaddin Bey Camii
Timurtaş Paşa ve Oğulları
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Avusturya İlişkileri
Ocağın vazifesi
Şah Melik (Kör)
19. Y.Y. OSMANLI DEVLETI'NDE ISLAHAT ÇABALARI
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yavuz Sultan Selim'in Farsca bir beyti

Farsçası:

Ne zinde em ez hicr-i tu ey şûh ne mürde
Feryâd ez în nev-vücûdî-i adem-âlûd


Türkçesi:

(Hasretinden ne diriyim ey şûh ne ölü
Bu yokluk dolu yeni varoluştan feryat!)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz