Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
ABDÜLHAMİT HANIN DEMİRYOLU SIRRI
Maaşları
Ziya Gökalp
Terbi '
Sultân II. Murâd
Osmanlı Devleti'nin Taşra Yönetimi
Osmanlı devletinde misyoner okulları
Mehmed Celâl
Kapıkulu Süvarileri
Alçı, Çini, Oyma ve Hâk sanatları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yavuz Sultan Selim'in Hizmetleri

{Yavuz Sultan Selim, büyük babası zamanındaki Akkoyunlu tehlikesi gibi olmayıp Osmanlı devletini kökünden sarsabilecek olan tarikat üzerine kurulu Şah İsmail tehlikesine karşı zamanında yetişmiş ve kendisinin içeriden ve dışarıdan vurduğu kuvvetli darbe ile bu nazik durumu ıslah etmiş, Doğu Anadolu'yu ve Doğu Kürt beylerini kendi idaresi ve nüfuzu altına aldıktan sonra bu taraflarda emniyeti temin eylemiştir. Asıl maksadı Safevî devletini ortadan kaldırmak ve Orta Asya'ya kadar gidip oralardaki sünnileri nüfuzu altına almaktı; bundan dolayı sulh için Şah İsmail'in gönderdiği elçilerle hiç bir suretle anlaşmayıp işi askıda bırakmış ise de arzusunu yerine getirmeye ömrü müsaade etmemiştir.

Devletine kattığı Doğu Anadolu'dan başka Güney Anadolu'da Dulkadirlilerdan almış olduğu yerlerle Ramazan oğullarına ait Adana, Tarsus ve havalisi, Memlûklerden aldığı Elcezire, Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz ile Osmanlı ülkelerine bir mislini daha ilâve etmiştir; bundan başka o asırlara göre ehemmiyeti olan bütün İslâm âleminin manevî hükümdarlığı olan halifeliği alması, Osmanlı hükümdarlarının mevkilerini yükseltmiş ve İslâmiyet'in meydana çıktığı Mekke ve Medine'nin Osmanlı devleti idaresi altına girip Yavuz'un mütevazi bir tabir olan Hâdim-i Haremeyn-i Şerîfeyn unvanını alması bu devlete karşı olan hürmet ve itibarı kat kat yükseltmiştir.

Yavuz Sultan Selim, Avrupa'daki vaziyeti olduğu gibi muhafaza etmiş ve asıl tehlikenin Asya'dan geleceğini takdir ile saltanatı müddetince bütün enerjisini o tarafa sarfetmiş ve böylece kendisinden sonra oğlunun Avrupa'da ve Akdeniz'de daha emniyetli faaliyette bulunmasını temin eylemiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz