Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgisi
olmayan halifelik
Deniz Siyaseti-1
Arabacı Kadı Ali Paşa
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Geri Hizmet Ocakları
Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki İmaretler
Tebrikler
Karaman Yunus (Kirişçi Baba) Camisi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yavuz Sultan Selim'in Son Günleri ve Ölümü

Yavuz Sultan Selim vezir-i âzamı Kapıkulu askeriyle Edirne'ye yolladıktan sonra kendisi de 1520 Ağustosta (2 Şaban 926) yola çıktı. Rahatsızdı ve arkasında iki omuzu arasında sağ tarafa mail olarak çıkan bir çıbandan muztaripti. Yollarda ağır gidiliyor ve bazı menzillerde fazla kalınıyordu; 40 gün Çorlu'da başhekim Ahmed Çelebi tarafından tedavi edildi. Yara büyümüş ve açılmıştı. Pâdişâh hareket edemeyecek kadar takatsiz düşmüştü; kendisinden ümidini kesince Edirne'de bulunan vezir-i âzam Pirî Mehmet Paşa ile vezir Mustafa Paşa'yı ve Rumeli beylerbeyi Ahmed Paşa'yı (Hâin Ahmed Paşa) acele çağırttı; vasiyetini yaptı; sonra Pirî Paşa ile yalnız görüştü ve son demlerini yaşadığından acele gelip yetişmesi için Manisa valisi Şehzade Süleyman'a haber gönderdi ve oğlu gelmeden evvel 21 Eylül 1520 (8 Şevval 926) cuma günü akşamı 54 yaşında Çorlu karargâhının bulunduğu Sırt köyünde vefat ett; ve Manisa valisi bulunan tek oğlu Şehzade Süleyman gelinceye kadar vefatı gizli tutuldu; yeni hükümdarın İstanbul tarafına gelip kadırga ile saraya indiği haber alındıktan sonra Selim'in vefatı ve yeni pâdişâhın İstanbul'a geldiği ilân olundu.

Devlet erkânı acele İstanbul'a gelip tebrik resmini yaptıktan sonra Yavuz'un araba ile getirilen naşı matem elbisesiyle oğlu ve bütün alâkadarlar tarafından karşılandı ve hazırlanmış olan tabuta konup, Fatih Sultan Mehmed Camii'nde namazı kılındıktan sonra o tarihlerde Mirza sarayı denilen şimdiki Sultan Selim Camii yanındaki mahalle defnolundu; Sultan Selim vefatından evvel bu mevkie cami temellerini attırıp işe başlattıysa da ömrü vefa etmedi ve sonra oğlu Sultan Süleyman tarafından cami ve türbesi yaptırıldı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz