Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Padişahların Ölüm Sebebi
Yayalar ve Yörükler
Recai-zade Mahmud Ekrem
Ermenek Meydan Camii
KAPIKULU OCAKLARI
Tarihte Haziran Ayı Olayları
Mehmed Fuad Köprülü
Dürrî Mehmed Efendi
Mesih Paşa
..:: İznik ve Çinicilik ::..

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yemişçi Hasan Paşa

Arnavut devşirmelerinden olup sarayın zülüf-baltacılar ocağından yetişerek çaşnigir ve kapıcılar kethüdası ve iki defa yeniçeri ağası ve vezirlikle Şirvan valisi ve daha sonra kubbe veziri olup vezir-i âzam Damat İbrahim Paşa'nın serdarlıkla Avusturya seferine gitmesi üzerine sadaret kaymakamı olmuş ve İbrahim Paşa'nın vefatı üzerine de Valide Sultanlar tavsiyesiyle 1601 Temmuz'da vezir-i âzam tayin edilmiştir.

Yemişçi Hasan Paşa Belgrat'ta bulunan orduya gidip Macaristan harekâtından düşman eline düşmüş olan İstuni Belgrat'ı alamadıktan başka mağlûp da olarak Belgrat'a dönmüştü. Bu sırada İstanbul'da kendi aleyhine tertibat alındığını duyup kendisini himaye eden Valide Sultan'dan gelmesi hakkında mektup alması üzerine yerine Budin muhafızı Lala Mehmet Paşa'yı serdar bırakıp acele İstanbul'a gelerek aleyhindeki harekâtın sadaret kaymakamı Mahmud Paşa tarafından tertip edildiğini ve bu hususta sipahilerin (kapıkulu süvarilerinin) ele alındığını gördü; Safiye Sultan'ın ısrarıyla III. Mehmet, vezir-i âzami himaye ederek öldürülmesine müsaade etmedi ve Hasan Paşa'nın müdafaası için yeniçeri ocağına emir verdi; Yemişçi Hasan Paşa da yeniçeri ocağına sığındığından o sayede sipah zorbaları terbiye edildi.

Yemişçi Hasan Paşa bu suretle vaziyetini kurtardıktan sonra Pâdişâhı hiçe sayarcasına şımarıkça hareket etti, etrafı hırpalayarak bir çok adamı katletti; hattâ dostlarını dahi kırdı. Gösterdiği şiddet ve bundan başka hazinenin darlığı dolayısıyla koyduğu bazı vergilerden dolayı husule gelen müthiş infial neticesinde aleyhtarlarının tahrikleri üzerine 1012 Rebiulâhır ve 1603 Eylül'de azlolunmuştur; fakat Yemişçi Hasan Paşa makamında kalmak için yeniçeri ocağını isyan ettirmek istediğinden azlinden az sonra Sütlücedeki bahçesine bostancıbaşı gönderilerek katledilmiştir. Kabri Üsküdar'da miskinler mevkiindedir. Sadareti 2 sene 3 ay kadardır; hırslı, garezkâr ve liyakatsizdi. Sadaret kaymakamı iken ayarı iyice bozulan ve memleket iktisadiyatında ve ulufe (maaş) dağıtımında hoşnutsuzluğu ve isyanlara sebep olan sikkeyi ıslah ederek yeni çıkarılan sikkelerle bu fena durumu düzeltmiştir. Bu yeni kesilen paraların rayicine göre 1 filori altını 220 akçeden 120 akçeye ve 1 kuruş da 80 akçeye düşmüştür.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz