Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İsmail Sefâ
Ali Canib Yöntem
Osmanlı Hukukunun Mahiyeti Ve Kaynakları
Doğu ve Batı Fikir Hayatına Dair Birkaç Söz
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Gönüllüler
Osmanlı Musikîsi'nde Çalgılar
Kanuni Sultan Süleyman'ın Şahsiyeti
Ocağın küçük zabitleri
yavuz sultan selim
III. Ahmet

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçeri efendisi ve dairesi

Yeniçeri ocağının en ehemmiyetli ve îtibarlı vazifelerinden biri de yeniçeri efendiliği denilen yeniçeri ocağı kâtipliği idi; bunun maiyyetinde bir kalem heyeti bulunup yeniçerilerin maaş defterlerini yazarlardı. Yeniçerilerin beytülmal kâtibi de bunun maiyyeti idi. Yeniçeri efendisi kaleminde yeniçerilerin kütük denilen ana defteri ile acemi ocağı defteri de bulunup bunlar ocak kâtibinin kontrolü altında idi. Yeniçerilerin maaş defterleri her 3 ayda bir asıl, mükerrer ve hazine isimleri altında 3 tane olarak tertip edilirdi. Asıl denilen defter efendi kapısında (yeniçeri katibi dairesinde) durup mükerrer defter de ağa kapısında hıfzedilip hazine ismindeki defter ise saraya takdim olunurdu. Yeniçeri kâtibini vezir-i âzam tayin ederdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz