Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Afgan İlişkileri
Hakkâklik
Lozan Konferansı ve İsmet Paşa
Ecdâdımız ne idi?
Türk Mûsikîsi’nin Kısa bir Tarihçesi
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
İşte Karabekir'in hatıratındaki Vahdettin
Akif
Kütahya Rabia Hatun - Alaaddin Camii
Basiretçi Ali

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçeri efendisi ve dairesi

Yeniçeri ocağının en ehemmiyetli ve îtibarlı vazifelerinden biri de yeniçeri efendiliği denilen yeniçeri ocağı kâtipliği idi; bunun maiyyetinde bir kalem heyeti bulunup yeniçerilerin maaş defterlerini yazarlardı. Yeniçerilerin beytülmal kâtibi de bunun maiyyeti idi. Yeniçeri efendisi kaleminde yeniçerilerin kütük denilen ana defteri ile acemi ocağı defteri de bulunup bunlar ocak kâtibinin kontrolü altında idi. Yeniçerilerin maaş defterleri her 3 ayda bir asıl, mükerrer ve hazine isimleri altında 3 tane olarak tertip edilirdi. Asıl denilen defter efendi kapısında (yeniçeri katibi dairesinde) durup mükerrer defter de ağa kapısında hıfzedilip hazine ismindeki defter ise saraya takdim olunurdu. Yeniçeri kâtibini vezir-i âzam tayin ederdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz