Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Para ve Finansman sisteminin esasları nedir?
Deniz Siyaseti-6
Türk ve Bizanslı olmak
Erdel Voyvodalığı
Osmanlılarda Ticaret
Osmanlılarda Ticaret
Atatürk, nasıl ''cumhurbaşkanı'' oldu?
fatih ve reformları
Yeniçerilerin oda sandıkları ve kara sandık
III. Selim

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçeri ocağının İstanbul'a nakli

İstanbul devlet merkezi olduktan bir müddet sonra Edirne'de bulunan yeniçeri ocağı buraya naklolunarak Eski ve Yeni odalar ismiyle biri Direklerarası ve Şehzade camii taraflarında ve diğeri Aksaray semtinde olmak üzere kışlalar yaptırılmıştır; her bir orta kendi numarası ismiyle bir kışlada otururdu. Gerek Eski ve gerekse Yeni odalar kapılarla sınırlandırılarak dışarıyla alâkaları kesilmişti.

Osmanlı tarihlerinde adı geçen ve bir çok vak'alara sahne olan Orta cami Yeni odalarda olup Kanunî'nin vezir-i âzamı İbrahim Paşa tarafından evvelâ bir mescit olarak yaptırılmış ve daha sonraki tarihlerde cami haline konulmuştur; Etmeydanı denilen mahal de burada bulunuyordu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz