Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kemalpaşazâde'nin bir Gazeli
TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN KÜÇÜK OLAYLAR
Osmanli Tarihi 1400-1500 Yillari Arasi Onemli Olaylar
XVI. Yüzyıldan Sonra Teşekkül Eden Eyâletler
Nizameddin Ahmed Paşa
Fecr-i Âtî Dönemi Edebiyatı (1909-1913)
suleymanie hakkinda bir anekdot'u yazan arkadasa bir hatirlatma..
Bursa Alâaddin Bey Camii
Bursa Ulu Cami
Rum Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçeri ocağının İstanbul'a nakli

İstanbul devlet merkezi olduktan bir müddet sonra Edirne'de bulunan yeniçeri ocağı buraya naklolunarak Eski ve Yeni odalar ismiyle biri Direklerarası ve Şehzade camii taraflarında ve diğeri Aksaray semtinde olmak üzere kışlalar yaptırılmıştır; her bir orta kendi numarası ismiyle bir kışlada otururdu. Gerek Eski ve gerekse Yeni odalar kapılarla sınırlandırılarak dışarıyla alâkaları kesilmişti.

Osmanlı tarihlerinde adı geçen ve bir çok vak'alara sahne olan Orta cami Yeni odalarda olup Kanunî'nin vezir-i âzamı İbrahim Paşa tarafından evvelâ bir mescit olarak yaptırılmış ve daha sonraki tarihlerde cami haline konulmuştur; Etmeydanı denilen mahal de burada bulunuyordu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz