Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
AMERİKAN DONANMASI ÜZERİNDE OSMANLI HAKİMİYETİ!
XVIII. Yüzyılda Hindistan'daki İslâm Devletleri ile İlişkiler
Çini Sanatında Renk Özellikleri
Abdülhamit tarafından inşa edilen kışla
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar Osmanlı Maliyesi
Girit’in tümüyle fethi ise 1645 yılına rastlar.
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
Yukselis Donemi
Divan Şiiri Nazım şekli ve Nazım Türü
Cezayir'in daresi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçeri ocağının İstanbul'a nakli

İstanbul devlet merkezi olduktan bir müddet sonra Edirne'de bulunan yeniçeri ocağı buraya naklolunarak Eski ve Yeni odalar ismiyle biri Direklerarası ve Şehzade camii taraflarında ve diğeri Aksaray semtinde olmak üzere kışlalar yaptırılmıştır; her bir orta kendi numarası ismiyle bir kışlada otururdu. Gerek Eski ve gerekse Yeni odalar kapılarla sınırlandırılarak dışarıyla alâkaları kesilmişti.

Osmanlı tarihlerinde adı geçen ve bir çok vak'alara sahne olan Orta cami Yeni odalarda olup Kanunî'nin vezir-i âzamı İbrahim Paşa tarafından evvelâ bir mescit olarak yaptırılmış ve daha sonraki tarihlerde cami haline konulmuştur; Etmeydanı denilen mahal de burada bulunuyordu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz