Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı
İKİNCİ MEŞRUTİYET
OSMANLI İMPARATORLUK MUYDU?
Eşrefoğlu Rumî
Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz
Osmanlı Eyaletleri
Devlet-i Ali'nin 707. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kaleme Alınmıştır
Boğaz Yamaklarının İsyanı
Hocazâde Muslihuddin Mustafa
Asıl Kaşıkçı Elması Hindistan'da mı?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçeri ocağının genişlemesi

XV. asır ortasında yeniçeri ocağının yaya veya cemâat denilen bölüklerine sekban bölükleri de eklenmişti; XV. yüzyıl sonunda veya XVI. yüzyıl başlarında ocakta ufak tefek bazı hadiselerin zuhuru Osmanlı hükümdarlarını, bazı ihtiyatî tedbirler almağa sevketmişti; nitekim Fatih Sultan Mehmed bundan dolayı sekban bölüklerini yeniçeri ocağına ekleyerek onların cür'etlerini kırmıştı.

Bunların II. Sultan Bayezid'in cülusu esnasındaki itaatsizlikleri ve İran seferine gidilirken yaptıkları hareketler sebebiyle yeniçeri ağalarının ocaktan yetişme olmaları kaldırılmış ve bundan sonra ağaların pâdişâha yakın ve onun îtimadını kazanmış emîr-i alem, mîrahur vesaire gibi sarayın iç ve dış hizmetine bakanlardan olması usulü konmuş ve bu yeni ağanın da ağa bölükleri ismiyle ocakta 61 bölükten mürekkep bir ağa bölüğü bulundurması kabul edilmek suretiyle yeni ağaya bir imtiyaz verilmişti; işte bu suretle yeniçeri ocağı 101 yaya veya cemâat, 34 sekban ve 61 ağa bölükleri olmak üzere 196 orta yani bölükten teşekkül etmiştir; bundan sonra yeniçeri ocağına başka orta ilâve edilmeyerek bu üç sınıf, ocağın lağvına kadar böyle devam etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz