Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Devlet Adamlarına Öğütler
Osmanlı, Kudüs'ü neden kaybetti?
Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi
Osmanlı Bilgi Bankasına Katkı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Mimarî Eserler
Köprülüzâde Numan Paşa
Erdel Voyvodalığı
Abdülkadir Şeyhî Efendi
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü
II. Bayezid'in Şahsiyeti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin atlı olmaları

Yeniçeriler hizmetten sonra ya kapıkulu süvarisi veva tımarlı sipahi olarak ocaktan çıkarlardı. Kapıkulu süvarisi olanlara 300 akçe hayvan ve eğer bedeli verilirdi; yeniçeri neferliğinden tımarlı sipahi olanlara en aşağı 5000, 6000 ve 9000 akçelik tımar verilirdi; derece ve rütbelerine göre bunlara verilecek tımarlar kanun ile tayin edilmişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz