Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sultan II. Murad
Hanefi Efendi
Acemilerin diğer hizmetlere verilmeleri
Fatih'in fermanı niçin çok önemli?
İlk Tersaneler
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonlarına Kadarki Şeyhülislâmlar
Sultan Üçüncü Murat
Atatürk'ü ağlatan olay...
Divan Üyeleri
Osmanlı Fetih Politikası ve Alınan Yerler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin cezalandırılmaları

Yeniçerilerin ortalarında kıdemli olup olmadıklarına göre değişirdi. Her bölük veya ortanın mutfağı o orta veya bölüğün tevkifhanesi idi; Yeniçerilerde, idamdan başka suçlu olanlara dayak atılırdı. Bunlar dayak yerken en fazla 80 değnek vurulurdu; dayak o yeniçerinin orta efradı huzurunda atılırdı. Ocağın inzibatını muhafaza için bazan yeniçeri ocaktan uzaklaştırılarak merd-i kale ismiyle bir kalede hizmet ettirilirdi; kabahatleri dayak derecesini geçip îdamlık olanlar ise haklarında verilen katl kararından sonra isimleri yeniçeri defterinden silinerek Rumeli hisarına yollanıp orada gece boğdurulup cesedi denize atılırdı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz