Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sadrazam Sinan Paşa
Eski ve Yeni Osmanlı Sarayları
II. Murat Dönemine Kadar Osmanlı - Macar İlişkileri
IV. Murat'ın Bağdat Seferi
Ankaralı Mehmed Emin Efendi
Osmanlı'yı Kim Batırdı?
Kanuni Sultan Süleyman'ın Vefatı
Dördüncü Mehmed
Yeniçeri ocağı
KANUNİ'NİN BELGRAD KADISINA GÖNDERDİGİ FERMAN

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin diğer hizmetleri

Yeniçeriler İstanbul'da bulundukları zaman içtima günlerinde nöbetle divan-ı hümâyun muhafızlığı yaparlar, yangın olursa söndürmeye giderler, yeniçeri ağası ile kol gezerek inzibatı temin ederler, kolluk denilen ve mıntıka mıntıka karakollarda bulunarak asayişi temin ederlerdi. Bundan başka yeniçeriler 3 senede bir değişmek üzere hükümetçe münasip görülen kalelerde muhafızlık ederlerdi. Bu kale hizmetlerinin çoğu hudut kaleleri olup bundan dolayı buralardaki yeniçerilere maaşlarından başka yevmiye de verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz