Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İlk Osmanlı Akçesi
Osmanlı Madeni Paralarında Düzeltmeler
Hazinedar Şahin Ali Paşa
Karaman Arapzade ve Dikbasan Camii
Osmanlılar ve Arnavutluk
Kütahya II. Hezar Dinar Mescidi
Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri
Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı
Osmanlı Gölge Oyunu Tekniği
fatih sultan mehmedin hayatı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin diğer hizmetleri

Yeniçeriler İstanbul'da bulundukları zaman içtima günlerinde nöbetle divan-ı hümâyun muhafızlığı yaparlar, yangın olursa söndürmeye giderler, yeniçeri ağası ile kol gezerek inzibatı temin ederler, kolluk denilen ve mıntıka mıntıka karakollarda bulunarak asayişi temin ederlerdi. Bundan başka yeniçeriler 3 senede bir değişmek üzere hükümetçe münasip görülen kalelerde muhafızlık ederlerdi. Bu kale hizmetlerinin çoğu hudut kaleleri olup bundan dolayı buralardaki yeniçerilere maaşlarından başka yevmiye de verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz