Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
HUMBARACI OCAĞI
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Geri Hizmet Birlikleri
Levnî
15. ASIR TÜRK-İSLAM EDEBİYATI
XV. Yüzyıl Ortalarıyla XVI. Yüzyıl Ortalarında Osmanlılardaki Edebî Akım
İstanbul'u aldıktan soma Fatih ilk iş olarak Ayasofya'ya
Yayalar ve Yörükler
Bursa Alâaddin Bey Camii
BALKAN SAVAŞLARI
Lala Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin maaşları

Yeniçeriler acemi ocağından gelip ocak defterine kaydedilirlerken iki akçe yevmiye ile kütüğe yazılırlar ve sonra hizmetlerine ve verilen ilerlemeye göre gündelik artardı; en yüksek yevmiye sekiz akçeye kadar olurdu. Maaş 3 ayda bir çıkar ve divan-ı hümâyunda her ortaya ayrı ayrı verilirdi; bu ulufe divanına galebe divanı denilirdi. Her orta kendisine ait maaşını meşin keseler içinde olarak divandan alır ve omuzlarında odalarına getirirler, orada çorbacı denilen bölük kumandanları tarafından dağıtılırdı. Bundan başka yeniçeri ocağına ara sıra ikramiyeler verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz