Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Âlim Ve Şairleri
Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa
Mevlana'nin bir rubaisi
SULTAN I. MURAD'IN KOSOVA DUASI
XV. Yüyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Askerî Teşkilât
Enver Paşa Resimleri
Fatih Sultan Mehmet
Hicaz Cephesi.
1444 Tarihine Kadar Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
Şikago Üniversitesi'nde Bulunan Osmanlı Eserleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin maaşları

Yeniçeriler acemi ocağından gelip ocak defterine kaydedilirlerken iki akçe yevmiye ile kütüğe yazılırlar ve sonra hizmetlerine ve verilen ilerlemeye göre gündelik artardı; en yüksek yevmiye sekiz akçeye kadar olurdu. Maaş 3 ayda bir çıkar ve divan-ı hümâyunda her ortaya ayrı ayrı verilirdi; bu ulufe divanına galebe divanı denilirdi. Her orta kendisine ait maaşını meşin keseler içinde olarak divandan alır ve omuzlarında odalarına getirirler, orada çorbacı denilen bölük kumandanları tarafından dağıtılırdı. Bundan başka yeniçeri ocağına ara sıra ikramiyeler verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz